ÖZEL BİTKİSEL TERİMLER

 

Aken = Tek tohumlu meyve ; genellikle birçok aken meyve ve başçıklar hallinde Ranunculus’ta olduğu gibi bir arada görülür.


Aya = Yaprak ve çiçeklerdeki taç ve çanak yapraklar gibi organların düz , yassı ve genişlemiş olan kısmı.
Bakla Meyve = Tek karpelden oluşan , oldunlaştığında hem damar-sırt hattı ,hem de karın-dikiş hattından açılan kuru meyve.


Başak = Uzamış ana eksen üzerinde brahtelerin koltuğundan sapsız çiçeklerin çıkması.


Bileşik Salkım = Yan eksenleri dallanmış olan salkım.


Brahte = Çiçeğin alt kısmında yer alan , ona en yakın yerde bulunan şekil değiştirmiş yaprak , ekseriyetle koltuğundan çiçeğin çıktığı pul veya küçük metamorfoze olmuş yaprak


Çalı = Toprak seviyesinden itibaren aynı kalınlıkta bir çok gövdesi bulunan ve fazla boylanmayan(ancak 5 m.’ye kadar ulaşabilen) odunsu bitkiler.


Çanak (Kaliks) = Çanak yaprakların toplu olarak adı


Çevrel = sürgün üzerinde bir nodda üç veya daha fazla sayıda tomurcuk , yaprak veya çiçeğin bulunuşu.


Çok Yıllık Bitki (perennial) = Bir yıl yaşayabilme niteliğinde olan ve belirli bir vejetatif gelişme devresinden sonra her yıl çiçek açan bitkiler.


Damla Uçlu Yaprak = Yaprak ucunun birden daralmış ve sivrilmiş olması.


Disk Çiçek = Compositae familyasının bazı taksonların da çiçek başlıklarının merkezinde bulunan bulunan tüp şeklindeki çiçek.


İki Yıllık Bitki = Birinci yıl rozet şeklindeki yapraklarını geliştiren,ikinci yılda da çiçek ve meyveleri oluşturan,ikinci yılın sonunda kuruyan bitkiler.


Keseli Meyve = Açılması karın-dikiş hattı boyunca olan , bir veya çok tohumlu , açılan kuru meyve.


Lamina = Yaprak ayası.


Mezokarp = Meyve çeperinin orta tabakası.


Palamut = Meşelerin meyvesine verilen isim


Taç(Korolla) = Kaliksin (çanak) iç kısmında bulunan , korolla taç yaprakların tümü.


Üzümsü Meyve = Bir veya çok sayıda tohum taşıyan , perikarpın en dış tabakası ( ekzokarp ) ince bir zar veya az yada çok kalın bir kabuk halinde, mezo ve endokarpları ise etlenmiş bir sade meyve tipi.


Yaprak Tabanı = Yaprak sapının gövde ile birleştiği kısım.