etoprakana  

Geri git   etoprakana > ETOPRAKANA_DÖKÜMANLAR > TARIMSAL PROJELER

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Eski 11-18-2013, 01:24 PM
admin
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Yumurta Tavukçulğu Projesi

YUMURTA TAVUKÇULUĞU PROJESİ

1- Projenin Adı : Yumurta Tavukçuluğu Projesi
2- Projeden Sorumlu Kişiler/Kuruluşlar :Tarım İl Müdürlüğü ve İl Özel İdare Müdürlüğü
3- Proje Süresi : 1 Yıl
4- Projenin Uygulama Yeri : İli Merkez Köyleri ve İlçelerin Köyleri
5- Projenin Konusu : 50 Aile x 100'er adet Yarka Yumurta Piliçi = 5.000 adet
6- Projeden Faydalanacak Çiftçi Sayısı : 50 Aileye 100 adet Yarka Yumurta Pilici

7- Projenin Maliyeti :
a) Sabit Yatırım................37.100 YTL
b) İşletme Sermayesi.....131.350 YTL
c) Toplam Sermaye.........168.450 YTL

8- Projenin Finansmanı :
8.1. Devlet Katkısı............18.550 YTL
8.2. Çiftçi Katkısı..............18.550 YTL
8.3. Toplam Yatırım........37.1000 YTL

9- Projenin Gerekçesi : Daha önce ilçede gerek İl Özel İdaresi bütçesinden ve gerekse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan Arıcılık, Hindicilik, Yumurta Tavukçuluğu, Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme ve Meyvecilik gibi projeler uygulanmış olup bu projelerin içinde çiftçi tarafından en iyi bir şekilde uygulanabilen ve en fazla gelir getiren tavukçuluk projesi olmuştur.

10- Projenin Faydaları : Proje ile uygulama sonunda her çiftçi ailesi toplam 3.812,50 YTL gelir elde edecektir. Bu uygulama ile üreticilerin sermaye biriktirmeleri halinde projeyi gelecek yıllarda çiftçiler kendi sermayeleri ile devam ettireceklerdir.

11- YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER
a- Yatırımcı Kuruluş : Çeşitli devlet kuruluşları

b- Projeden Sorumlu Kuruluş ve Telefonları :
Sinop Tarım İl Müdürlüğü
Telefon :
Faks :
İl Özel İdare Müdürlüğü

c- Projeyi Hazırlayan : Sinop Tarım İl Müdürlüğü Tel :

12- YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

a- Yatırımın Cinsi : Yumurta Tavukçuluğu
b- Yatırımın Konusu : Yatırımın konusu yumurta tavukçuluğudur. Yumurta tavukları uygun kümeslerde m2 ye 5 adet olacak şekilde beslenirler. Fazla sıkışık olmaları hastalıklara ve ölümlere neden olur. Kümes ısısının 15- 20 derece, günlük aydınlanmanın 17-18 saat, nem oranının % 60-70 kadar olması gereklidir. Kümeslerde amonyak ve karbondioksit birikimini önlemek için havalandırmaya dikkat edilmelidir.
Tavukçuluk tarımsal ekonominin önemli bir koludur. 1997 Yılı verilerine göre Yurdumuzda 61.401.780.000 adet yumurta tavuğu vardır. Bunların % 55 i ticari işletmelerde, % 45 i köy şartlarında üretilmektedir. Ülkemizde kişi başına 6 Kg tavuk eti, 5 Kg yumurta tüketimi vardır. Gelişmiş ülkelerde ise tüketim bu miktarın 3 katı kadardır.
Hayvansal proteinler beslenmede çok önemlidir. Tavuk eti ve yumurtada yağ oranı az, protein oranı fazla olduğundan insan beslenmesinde kırmızı etlere göre daha iyidir. Büyük işletmelerde pazarlama ve yem fiyatlarından dolayı zaman zaman görülen krizler küçük köylü işletmelerinde mahalli pazarlara hitap edildiğinden dolayı görülmez ve bu işletmeler krizden etkilenmezler. Aile başına 100 adetlik olmaları da yem konusunda yem fabrikalarına bağımlı olmadan kendi ürettikleri dane yemleri verebilmeleri nedeniyle düşük maliyetli ve risksizdir.
Başlıca tavuk hastalıkları üç gurup altında incelenebilir. Bunlar: Bulaşıcı hastalıklar, paraziter hastalıklar ve adi hastalıklardır. Bulaşıcı hastalıklar : yalancı veba ( Newcastle) pullorum ve tifus,koli basillozis, marek felci, tavuk çiçeği ve felci ve gumbaro gibi hastalıklardır. Aşı takvimleri takip edilerek zamanında alınan tedbirlerle bu hastalıklardan korunulabilir.
Paraziter hastalıklar : kanlı ishal, Yuvarlak solucanlar, şerit, kıl kurdu,, tavuk biti Mantar zehirlenmeleri, kan paraziti gibi hastalıklar olup bir çoğunun ilacı yemlere katılmak suretiyle verildiğinde korunma sağlanmış olur. Hastalık çıkışlarında da ilaçlı mücadele yapılabilir.
Adi hastalıklar; kannibalizm, ilaç zehirlenmeleri, beslenme hastalıkları gibi hastalıklardır. Kültürel tedbirler ve düzenli bakım ve temizlikle mücadelesi yapılabilir.
Projede günlük civciv yerine yarka alınacağı için aşıların bir kısmı satıcı kurum tarafından yapılmış olacaktır. Üretici eline geçtikten sonra Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerince aşı takvimi belirlenerek aşılamalar zamanında yapılacak ve hastalık riski asgariye indirilecektir.
c- Besleme : Civcivler 3 aylık olana kadar üretici tarafından piliç büyütme yemi, 3 aylıktan yumurtlama zamanı olan 5 aylığa kadar piliç geliştirme yemi ile besleneceklerdir. Sulama sularının bir litresine 5 gram çamaşır suyu katılarak basit bir şekilde klorlama işi yapılabilir. Üretici elinde yumurta dönemine kadar piliçlere ortalama günde 70 gram piliç büyütme veya geliştirme yemi verilecektir. Yumurtlama döneminden sonra üretimde kalacakları 72 hafta boyunca ortalama günde 125 gram yem verilecektir. Küçük ölçekli olarak düşünülen işletmelerde yumurtlama dönemindeki yem giderleri ailenin üretimi olan hububat kırıklarından karşılanması maliyeti düşürecektir.

ç- Projeye Başlama Tarihi.....Nisan - 2005
d- Üretime Geçiş Tarihi.....Mayıs - 2005
e- Ekonomik verime geçiş Tarihi.....Temmuz -2005
f- Projenin Ekonomik Ömrü.....Projenin ekonomik ömrü bir yıldır.
g- Sektör Araştırması.....Civcivler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alınacaktır.

Projenin Kalkınma Planları ile Uyumu : Proje yatırım planlarındaki hayvancılığın ve tavukçuluğun geliştirilmesi konusu ile uyumludur.
Yatırımın Yararlanacağı Teşvikler : Yarka piliçlerinin teslimi yapılırken üreticiler toplam piliç parasının yarısını ödeyeceklerdir. Yatırımın yarısının devlet yardımı olacağı planlanmıştır.

h- Arz- Talep : Yatırımın konusu bölümünde de bahsedildiği gibi Ülkemizdeki yumurtacı tavuk varlığı 61.401.780.000 adet civarındadır. Bu miktarın % 45 i köylü şartlarında üretilmektedir. Toplam yumurta üretimi 755.585 ton dur.
İlimizde ise ; yumurta tavuğu sayısı 303.000 adet olup bunun tamamı köylü elindedir. Tavukçuluk Üretme İstasyonu kapatıldığı için ilimizde yumurta tavukçuluğu yapan kuruluş yoktur. Üretilen yumurta miktarı 2.115 ton dur. İlde satılan yumurtalar Afyon veya Samsun illerinden gelmektedir. Köylülerin pazara getirerek sattıkları yumurtalar yumurta satıcılarının üstünde bir fiyatla satılmaktadırlar. Aynı durum tavuk eti için de geçerlidir.

13- PROJENİN TEKNİK YÖNÜ
a- Projenin Kapasitesi ve Seçim Nedenleri : Proje 100 adetlik birimler halinde toplam 50 aile için 5.000 adetlik olarak hazırlanmıştır. Kapasitenin düşük tutulması mümkün olduğunca daha çok aileye hizmet verebilmek amacındandır. Zaten büyük kümes tesisleri olmayan aileler için en uygunu kapasitenin düşük tutularak zamanla artırılmasıdır.

b- Bölgesel Faktörler : Yumurta tavuğu verilecek ailelerin bir kısmına daha önceki yıllarda hindi palazı veya yumurta tavuğu verilmiş olup aileler yumurta tavukçuluğu konusunda belli bir deneyim sahibi olmuşlardır. Üretecekleri yumurtayı mahalli pazarda satacaklardır. Ailelerin seçiminde ise daha önce tavuk yetiştiriciliğinde deneyimli ve uygun barınakları olanlara öncelik verilecektir.

c- Teknoloji . Düşük kapasiteli aile işletmelerinde modern tavukçuluk teknolojileri alımına gerek görülmemiştir. Havadar, Aydınlık ve temiz 10 m2 lik kümesler faaliyet için yeterlidir.

14-GENEL YATIRIM MALİYETİ
a- Sabit Yatırım Tutarı :
Canlı Hayvan Alımı : Proje ile 50 çiftçiye 100 er adet yumurtacı yarka verilecektir. Yarka piliçler 112 günlük olup KDV dahil tanesi 7.020 YTL+Nakliye ile alınacaktır. Yarkalarda nakliye alıcıya ait olmak üzere satış yapılıyor.

Yarka Alımı.........5.000 Adet x 7,02 YKR +2.000 (nakliye) = 37.100 YTL
Bir aileye düşen.....37.100 : 50 = 742 YTL
Yarısı devlet desteği olacağı için.....742 : 2 = 371 YTL Çiftçi katkısı

Tadilat, Yeni Tesis.....Yeni tesis yapılmayacaktır. Tadilat işleri ise masraf unsuru olarak alınmamıştır. Çiftçi tarafından karşılanacaktır.

b- İşletme Giderleri.....Dezenfektan, Aşı, İlaç, Antibiyotik alımları : İşletme Başına 35 YTL düşünülmüştür. Proje Toplamı : 35 YTL x 50 İşletme = 1.750 YTL

Yem Giderleri.....Piliç Büyütme ve Geliştirme İçin : 70 Gr./ gün x 90 Gün x 5.000 Adet x 530.000 TL = 16.695 YTL (Yarka olarak alınacağı için çiftçiye işletme gideri olarak alınmayacaktır.)

Yumurta Yemi İçin.....125 Gr. x 504 Gün x 5.000 Adet x 460.000 TL = 144.000 YTL

Tavukların sezon sonuna kadar % 10 unun öleceği varsayıldığından yem giderlerinin % 10 u düşüldüğünde yumurta yemi gideri.....144.000 - (144.000 x 0,10) = 129.600 YTL

Toplam Yem Giderleri.....16.695 YTL + 129.600 YTL = 146.295 YTL

Nakliye, Pazarlama Giderleri : Aileler yumurta pazarlamadıkları zaman da genellikle hafta pazarına indikleri için ayrıca pazarlama masrafları alınmamıştır.

Toplam İşletme Giderleri.....1.750 YTL + 129.600 YTL = 131.350 YTL

Aile Başına Düşen İşletme Giderleri.....131.350 YTL : 50 aile = 2.627 YTL

ÜRETİM GELİRLERİ
1- Yumurta Gelirleri.....Tavukların unun ölebileceği varsayıldığından yıl içinde 4.500 adet tavuğun yumurtlayacağı ve her tavuktan % 65 randımanla yıl içinde 235 adet yumurta elde edilebileceği planlanmıştır. Yumurtanın Fiyatı 0.15 YTL dir.

Yumurta Gelirleri.....4.500 Adet x 235 x 0.15 YTL = 158.625 YTL

2- Et Gelirleri.....Tavuklar 72 hafta beslendikten sonra et olarak elden çıkarılacaklardır. Köy şartlarında beslenen bir tavuğun fiyatı 2.600.000 TL olarak alınmıştır.

Et Geliri............................................ .4.500 Adet x 7.5 YTL = 33.750 YTL
Toplam Gelirler.............................158.625 YTL + 33.750 YTL = 192.375 YTL
İşletme Başına Düşen Gelir............192.375 / 50 = 3.847,50 YTL
Net Gelir......................................192.375 YTL - 131.350 YTL = 61.025 YTL
Aile Başına düşen Net Gelir.............61.025 / 50 =1.220,50 YTL

Aileler yumurtlama döneminde tavuklara verecekleri 129.600 TL lik yumurta yemini fabrikadan satın alma yerine kendi üretimlerinden ve artıklardan temin edecekleri için aile başına elde edilecek net gelir 2.592 YTL daha artacağı düşünülerek gelirleri 2592 YTL +1.220,50 YTL=3.812,50 YTL olacaktır.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 10:24 AM .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.