etoprakana  

Geri git   etoprakana > ETOPRAKANA_DÖKÜMANLAR > TARIM TAKVİMİ

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Eski 12-13-2013, 10:45 PM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.535
Standart Zeytincilik Tarım Takvimi

Zeytincilik Tarım Takvimi

OCAK
- Ürün veren ağaçlarda kök boğazı doldurulur.
- Toprağa ahır gübresi verilir. (3-5 yılda bir)
- Hasat sonu ağaçlara bakım işlemleri yapılır. (Kırık dallar, yaralı ve bereli dallar toplanır.)
- Toprak PH'sına göre topraklara kireç verilir.(5-10 yılda bir)
- Arazi konuma göre tesviye işlemleri yapılır.
- Toprak analizi için örnekler alınmaya başlanılır.


ŞUBAT
- Yeni zeytinlik alanları tahsis edilecekse dikime başlanılır.
- Kompoze gübre uygulanmasına başlanılır.
- Zeytin Kara koşnili için mücadeleye başlanılır.
- Mantarı hastalık (Halkalı leke ve Dal kanseri v.b. mücadelesine başlanır.

- Bu aylarda kullanılacak göztaşı iklim özelliklerine göre %1,5 - 2


MART
- Budama yapılır.
- Kompoze gübre uygulamasına devam edilir.
- İklim şartlarına göre hastalık ve zararlılarla mücadeleye başlanır.
- Zeytin güvesinin toprak nesline karşı ilk mücadele başlangıcıdır.


NİSAN
- Zeytin güvesinin yaprak ve çiçek nesline karşı mücadele başlangıcıdır.
- Budamaya devam edilir.
- İklim şartlarına göre mantarı hastalıklara karşı %1,5’luk göztaşı uygulaması yapılır.
- İklim şartlarına göre sulamaya başlanılır.
- Azotlu gübreler toprağa verilir.
- Yeşil gübreler toprağa gömülür.


MAYIS
- Şekil budaması yapılarak budamaya son verilir.
- İklim şartlarına göre sulamaya devam edilir.
- Zeytin güvesinin yaprak ve meyve nesli döl verimi takip edilerek ilaçlama yapılabilir.
- Hafif sürümle (Diskaro ve tırmıkla) toprağın kaymak tabakası kırılır.
- Yabancı ot mücadelesine başlanılır.


HAZİRAN
- Mantarı hastalıklara karşı bordo bulamacı %1- 1,5’luk uygulanır.
- Zeytin zararlıları ile mücadeleye başlanılır.
- Yabancı ot mücadelesine başlanılır.


TEMMUZ
- İklim şartlarına göre sulamaya devam edilir.
- Zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadeleye devam edilir.
- Zeytin kara koşnili için mücadeleye devam edilir.(Yağlık beyaz Yağlar)


AĞUSTOS
- Yabancı ot mücadelesine devam edilir.
- İklim şartlarına göre sulamaya devam edilir.
-Zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadeleye devam edilir.


EYLÜL
- Olası erken kış donlarına karşı bu ayın ortalarından itibaren sulama kesilmeli
- Olası erken kış donlarına karşı %1- 1,5 ‘luk bordo bulamacı uygulaması yapılır.
- Çeşitli sebeplerden dolayı dökülen zeytinler toplanır.
- Salamurası yapılacaksa yeşil zeytin hasadına başlanır.


EKİM
- Toprak özelliklerine göre yeşil gübreleme yapılacaksa tohumları toprağa verilir.
- Hasat için bahçelerin bakımına başlanılır.


KASIM
- Fosforlu potaslı gübre uygulaması yapılır.
- Toprak özelliklerine göre gerekiyorsa toprağa kireç verilebilir.
- Hasat işlerine başlanılır.


ARALIK
- Hasata devam edilir.
- Bahçelerde hasat sonu bakımlar için hazırlık yapılır.


1. AYLARA GÖRE ZEYTİN BAKIM İŞLERİ
1.1. Ocak-Şubat Aylarında Yapılması Gereken Bakım işleri
Toplanması tamamlanmış zeytin bahçelerinde toplama işine devam edilir. Bu aylarda, havanın ve toprağın müsait olduğu bir dönemde, toprağın derince sürülmesinin yararı çoktur. Bu sürme işlemi, ilerideki ilkbahar yağmurlarının toprağa daha iyi işlemesini sağlayacağı gibi yabani otlarda toprağa gömülmüş olur. Aynı zamanda topraktaki haşere yumurtaları da imha edilmiş olur.

Derin sürümden sonraki toprak işlemelerinde toprağı sadece diskaro ile işlemek veya kazayağı çekmek yeterli olacaktır.
Gübreleme yapmadan önce arazinin toprak yapısının ve terkibinin bilinmesinin çok büyük yararı vardır.

Bu amaçla zeytin bahçesinin çeşitli yerlerinden usulüne göre alınan toprak numuneleri analiz ettirilmeli ve bu analiz neticesinde önerilen miktar ve çeşitlerinde gübre verilmelidir. Aksi halde bilinçsizce yapılan suni gübreleme ile toprağa ihtiyacı olmayan elementlerin verilmesi neticesinde gereksiz gübreleme yapılmış olacaktır. Bu durum hem zaman kaybı, hem de ekonomik zarar verecektir. Ayrıca gereksiz ve fazladan toprağa verilen bu elementler, diğer bitki besin maddelerinin de zeytin ağacı tarafından kullanımını engellemektedir. Bitki besin maddelerinin tam ve eksiksiz olarak verilmesi için diğer önemli bir tahlil de yaprak tahlilidir. Bu tahlil neticesinde ise zeytin ağacının hangi elemente ihtiyaç duyduğu daha teferruatlı ve sağlıklı tespit edilmiş olur. Gerek toprak analizi gerekse yaprak analizinin mutlak suretle yaptırılması ve bu analizler neticesine göre gübre verilmesi hem ekonomik yönden hem de ağaçların sağlıklı gelişmesi yönünden faydalı ve zaruridir. Karakoşnile karşı kış ilaçlaması yapılabilir.


1.2. Mart-Nisan Aylarında Yapılması Gereken Bakım işleri
Mart-Nisan aylarında yapılacak işler; budama, gübreleme, ilaçlama ve toprak işlemedir. Bu işlerin en önemlisi budamadır.
Zeytinlerde budama, hasat zamanından itibaren baharda sürgün büyümesine kadar geçen sürede yapılabilir. Ancak erken budama, ağaçların erken uyanmasına neden olacağından önerilmez. Bu durum Marmara Bölgesi gibi kış ve ilkbahar donlarının zeytinlere önemli zararlar verdiği yerlerde daha da önemlidir.
Budamanın, ağaçlarda uyanmanın başlamasından sonra yapılması da uygun değildir. Çünkü bu dönemde ağaçta depolanmış yedek besin maddelerinden bir kısmı sürgün faaliyeti için harcanmıştır. Dolayısıyla geç budamalar çiçek gözü oluşumunu geciktirir ve olumsuz etkiler. Bu nedenlerle en uygun budama zamanı, kışın geç, ilkbaharın erken dönemleri olan Şubat-Mart aylarıdır.
Zeytin kanserinin yaygın olduğu yerlerde, hastalığın yayılmasını azaltmak için budama yazın yapılmalıdır. Kış budamalarında ise budama aletleri sık sık dezenfekte edilmelidir.
Ağacın yaşı ve budamadan beklenen amaca göre zeytinlerde yapılacak budamalar; şekil budaması, mahsul budaması ve gençleştirme budaması olman üzere üçe ayrılır.
Zeytin ağacı çok ise şekil budaması yapılmalıdır. Diğer meyve ağaçları gibi zeytinlere de değişik şekiller verilebilir. Zeytin ağaçlarında ise en uygun şekil "serbest goble"dir.
Verime yatmış ağaçlarda ise her yıl düzenli olarak mahsul budaması yapılmalıdır. Mahsul Budamsında ilk önce kalın, kuru, odunlaşmış ve bodurdalar kesilmelidir. Budama uç dallardan başlanarak geriye ve içten dışa doğru yapılır. Bu arada hastalıklı dallar ve birbiri üzerine binen dallardan alttaki dallar kesilmelidir.
Ürün verimi azalmış, taç kısmı dağılmış ve değişik nedenlerden zarar görmüş ağaçların yeniden şekillenmesi için gençleştinme budaması yapılır. Gençleştirme budaması bir yılda bitirilmez. En az 3-4 yılda bitirilmelidir. Bu aylarda ağaçlarda sünme başlayacağından, ağaçlar azotlu gübrelerden birisi ile gübrelenmelidir. Bu gübreler, amonyum sülfat veya amonyum nitrat olabilir.
Mart-Nisan aylarında havalar ısınmaya başlayınca zeytin güvesi zararlısının yaprak içindeki tahribatı başlar. Bunun için ağaçlara herhangi bir insektisit (böcek öldürücü) atılmalıdır. Aynca mantari hastalıklara karşı hazır bakırlı ilaçlarla veya "bordo bulamacı" denilen ilaçla ağaçlar ilaçlanmalıdır.
Bahçe içindeki yabancı otlara karşı da mücadele yapılmalı ve orta düzeyde toprak çapalanmalıdır. Yeni bahçe kurulacaksa, zeytin fidanlarının dikimi de Mart ayında yapılmalıdır.

1.3. Mayıs-Haziran Aylarında Yapılması Gereken Bakım işleri

Mayıs - Haziran aylarında havalar kurak gitmiş ise, zeytin ağaçlarında çiçeklenme başlamadan önce mutlaka sulama yapılmalıdır. Sulama işlemi dört şekilde uygulanabilir;

1-Tava sulama yöntemi,
2-Karık sulama yöntemi,
3-Yağmurlama sulama yöntemi,
4-Damla sulama yöntemi,

Özellikle su kaynağının diğer sulama yöntemleri için yeterli olmadığı durumda damla sulama yöntemi en iyi neticeyi vermektedir. Etkili yapılan damla sulamadan elde edilecek yararlar şu şekilde sıralanabilir.

-Ürün kalitesi ve verimde büyük artış sağlanır.
- Yöntemle, bitki kök bölgesinde bitkinin gereksinim duyduğu su sürekli sağlanmış olur.
- Iş gücünden kolaylıkla yapılır ve gübreden tasarruf sağlanır.
- Toprak kaymak tabakası oluşmaz, bu nedenle toprak işlemesi azalmış olur.
- Erozyon söz konusu değildir.
- Tesviyeye gerek yoktur.

Bahar yağışlanyla veya sulama işlemlerinden sonra bahçelerde görünecek yabancı otlarla mutlaka mücadele edilmelidir.

Bu ayların en önemli konusu zeytin güvesi zararlısının çiçek ve meyve nesiine karşı yapılacak ilaçlamalardır. Zeytin çiçekleri tomurcuk halinde iken zeytin güvesinin dişisi tomurcuklara yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar (kurtlar) tomurcuk içindeki döllenme organlarını yediği için açan çiçek sayısı azalmakta ve sonuçta verim de azalmaktadır.

Dişinin yumurtasını bıraktığı dönemler takip edilerek larvalar görüldüğünde veya yumurtadan çıkacağı zamanda ağaçlar insektisitlerle (böcek öldürücü) ilaçlanmalıdır.

Zeytin tomurcukları daneye dönüştüğünde bu sefer zeytin güvesi zararlısı daneler üzerinde zarar yaratmaktadır.

Zeytin danesi saçma iriliğine geldiği zaman zeytin güvesinin dişisi dane ile sapın birleştiği noktaya yumurtasını bırakır. Yumurtadan çıkan larva (kurt) danenin çekirdeğinin içine girerek çekirdeğin özünü yemektedir. Çekirdek özünü yedikten sonra tekrar girdiği sap deliği çukurundan çıkar. Bu arada sap ile dane arasındaki irtibatı kopardığı için danenin dökülmesine neden olur. Bunu önlemek için dişinin yumurta koyduğu dönem takip edilerek herhangi bir insektisit ile ağaç ilaçlanmalıdır.

1.4. Temmuz-Ağustos Aylarında Yapılması Gereken Bakım İşleri

Temmuz - Ağustos aylarında dane irileşmeye ve yağlanmaya başlayacağından sulama yapılmalıdır. Yabancı otlanma mevcut ise çapalama yapılmalı veya ilaçlama ile otlarla mücadele edilmelidir. Zeytin güvesinin daneye verdiği zarar temmuz ayında devam edeceğinden ilaçlanmanın yapılması gerekir. Ayrıca zeytin karakoşnilinin kabuğunun altından çıkan yavrulara karşı yazlık beyaz yağlafla ve insektisitlerden biri kullanılarak ilaçlama yapılmalıdır.

Sulama bu ayların en önemli sorunudur. Susuzluk sonucu yapraklar solar, daneler buruşur, kırışır sap kuruyunca da dökülmek zorunda kalır. Bu aylarda muhafazası için toprak sürülmeli veya çapalanmalıdır.

1.4. Eylül-Ekim Aylarında Yapılması Gereken Bakım İşleri

Bu aylarda yapılacak işler; ilaçlama, şu lama ve toprak işlemesidir. Zeytin zararlılarından biri de zeytin sineğidir. Ozellikle eylül ayında zeytin seneğinin dişisi zeytin danesinin 1 mm içerisine yumurtasını bırakır. Yumurtadan çıkan larva, zeytin danesinde beslenerek danenin bozulmasına neden olur. Bu daneler, her zaman dökülmediği için hasat zamanı toplanıp havuzlanırsa, sonuçta kalitesiz ve çürük zeytin elde edilir ki bu istenmeyen bir durumdur. Bunu önlemek için dişi sineğin yumurta bıraktığı devreler takip edilmeli ve bu dönemde özellikle sistemik etkili insektisitlerden biri ile ilaçlama yapılmalıdır. Ayrıca mantari hastalıklara karşı hazır bakırlı ilaçlardan biri veya bordo bulamacı ile ilaçlanmalıdır.

Havaların durumuna göre ağaçlar sulanmalıdır. Yabancı otlara karşı bahçe çapalanmalıdır.

1.4. Kasım-Aralık Aylarında Yapılması Gereken Bakım İşleri

Bu aylar zeytinin hasat edildiği dönemdir. Kasım ayından itibaren zeytin olgunlaştığı için hasada başlanır. Ağaçtaki zeytinler aynı anda karanmadığı için hasat her zaman 1 defa yapılamaz. Hasat bazı yıllar Ocak ve Şubat aylarına kadar sürebilir. Eğer hasat erken biterse, toprak mutlaka derin sürülmelidir. Ayrıca gerek görüldüğü taktirde Fosforlu ve Potasyumlu gübrelerle gübreleme yapılmalıdır.

Zeytin Pamuklu Biti : Mart - Nisan - Mayıs - Kısmi Haziran
Bordo Bulamacı zamanı: Hasat Sonu, Budama işlemleri bittikten sonra, Erken ilkbahar Donlarına karşı (Nisan - Mayıs),

Erken Kış Donlarına Karşı (Eylül- Ekim)

Bordo Bulamacı
Hasat sonu atılırsa % 2 - 3
Budama işlemleri bittikten sonra, % 1.5 - 2
Erken ilkbahar donlarına karşı, % 1 - 1.5
Erken kış donlarına karşı, %1
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 09:42 AM .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.