etoprakana  

Geri git   etoprakana > ETOPRAKANA_DÖKÜMANLAR > TARIMSAL PROJELER

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Eski 11-18-2013, 01:27 PM
admin
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Alabalık Yetiştiriciliği Projesi

ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

KAPASİTESİ : 6 Ton/ yıl
YATIRIM TUTARI : 142.212.550.000.-
İŞLETME YERİ : Emirdağ/ Bağlıca Köyü AFYON
SAHİBİ : Afyon İl Özel İdare Müdürlüğü

1.0.PROJE HAKKINDA BİLGİLER:
1.01.FİRMA HAKKINDA BİLGİLER : Afyon İl Özel İdare Müdürlüğü

1.02.PROJENİN ADI :Emirdağ Bağlıca Köyü 6 Ton/Yıl kapasiteli Özel İdare Alabalık Yetiştiriciliği İşletme Projesi

1.03.YATIRIMIN KONU VE KAPSAMI :Alabalık Yetiştiriciliği Tesisi 6 Ton/Yıl Kapasiteli

1.04.PROJENİN GEREKÇESİ : Afyon İli Emirdağ İlçesinde kurulması düşünülen 6 Ton / Yıl kapasiteli Alabalık Üretim Tesisi projesi, Ülkemizde tarım, süratle artan nüfusumuzun yiyecek ve tarımsal madde ihtiyaçlarını karşılayacak, tarıma dayalı sanayiimizin istediği vasıfta hammadde ihtiyaçlarını devamlı temin edecek, ihracatımızda önemli yeri olan tarımsal ürünleri yetiştirecek ve dahili sanayiinin gelişmesi için yıldan yıla artan döviz ihtiyacını karşılayacak çok önemli bir kaynaktır.
Tarım Memleketleri arasında yer alan Türkiye, halen birim alandan elde edilen üretimde gelişmiş ülkelerin rakamlarının altında bulunmaktadır. Bu durumu en kısa zamanda düzeltmek zorundadır. Tarımda verimin 2-3 misli arttırılması ise; ekstansif olarak faaliyette bulunan tarım işletmelerinin entansif tarıma yönlendirilmeleri ile mümkün olacaktır.
Entansif tarımda geçişte ise; girdilerin öneminin yanısıra yapılacak tarımsal faaliyetlerin projeye dayalı olarak yürütülmesi de büyük önem arzetmektedir. Bu çalışma ile tarımsal faaliyetlerin planlı ve projeye dayalı olarak yapılmasını sağlamak,. birim alandan alınan verimi arttırarak, Türk çiftçisinin gelir düzelinin ve dolayısıyla sosyo-ekonomik yapısının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yurdumuz sahip olduğu tabii kaynaklar itibariyle balıkçılık yönünden dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Dünya nüfusunun büyük bir kısmının açlıkla ya da yetersiz beslenmeyle karşı karşıya bulunduğu günümüzde yurdumuz yine kendi kendine yeterli tarımsal üretime sahip olan şanslı ülkelerden birisidir.
İnsan beslenmesinde önemli yeri olan hayvansal kökenli protein kaynaklarının geliştirilmesinde, yüksek protein ihtiva eden su ürünleri her geçen gün artan bir hızla önem kazanmaktadır. Bu amaçla ilimizdeki su kaynaklarının balıkçılık yönünden değerlendirilmesine katkı sağlamak, İlçemiz ve civarının alabalık ihtiyacının karşılanması yönünden önemlidir.

1.05.YATIRIMIN YERİ : İç Ege Bölgesi Afyon İli Emirdağ İlçesi Bağlıca Köyü

1.06. YATIRIMIN SÜRESİ :
Tesis inşaatına başlama tarihi : .../.../2002
Tesis inşaatının bitiş tarihi :
Tesisin işlemeye açılış tarihi :

1.07.PROJENİN TUTARI (SABİT YATIRIM) : 130.000.000.000.-

1.08.ÜRETİMİN TUTARI : 6000 Kg?Yıl
a) Yıllık hasılat Tutarı ( Balık satış geliri) : 18.000.000.000.-
b) Toplam Yıllık Gider (İşletme gideri) : 12.212.550.000.-

1.09.DÜŞÜNÜLEN FİNANS KAYNAKLARI : İl Özel İdare Müdürlüğü

2.PİYASA ETÜDÜ: Yetiştiriciliği yapılacak olan Alabalık Emirdağ bölgesinde talebi fazla olup Pazar konusunda her hangi bir sorun beklenmemektedir. 2002 yılı alabalık satış fiyatı 3.000.000.- TL/Kg.

3.0.PROJE SAHASININ ÖZELLİKLERİ
3.01.MÜLKİYET ÖZELLİĞİ: Tesisin kurulacağı arazi Afyon İl Özel İdare Müdürlüğüne aittir.

3.02.ARAZİNİN ÖZELLİĞİ: Tesisin kurulacağı arazi orman arazisi olup çam ağaçları mevcuttur. Arazi yaklaşık 0 eğimlidir. Arazide 8 m kot farkı vardır. Tesisisin kurulacağı alan sel ve heyelana maruz kalmamaktadır.

3.03.ULAŞIM DURUMU: Kurulması düşünülen tesis Afyon İli Emirdağ İlçesi Bağlıca Köyü sınırları içerisindedir. Tesis Afyon'a yaklaşık 90 Km. olup asfalt yoldur. Bütün yıl boyu ulaşıma açık olup, çevre yerleşim birimleri ile karayolu bağlantısı mevcuttur.

3.04.SU DURUMUN: İşletmede Bağlıca kaynak suyu kullanılacak olup yerinde yapılan ölçmelerde su sıcaklığının ph 7,4 civarı ve yaklaşık debisi 20-30 Lt/Sn olup yapılan analizlerde alabalık yetiştiriciliğine uygun olduğu tespit edilmiştir.

4.0.PROJE SAHASINA YAKIN YERDE VE AYNI KAYNAKTAN FAYDALANARAK ÜRETİM YAPAN TESİSİN ÖZELLİKLERİ:
4.01.İSİMLERİ : Bağlıca
4.02.KAPASİTELERİ : 6 Ton/Yıl
4.03.ÜRETİM DURUMLARI : Yemeklik
4.04.DAHA ÖNCE HASTALIK OLUP OLMADIĞI : Yok
4.05.KURULACAK TESİSİN MEVCUT TESİSLERLE İLİŞKİSİ: En yakın balık üretim tesislerine uzaklığı 40 Km. olmaktadır.

5.0.PROJENİN TEKNİK YÖNÜ:
5.01.PROJENİN TANIMI:Afyon İli Emirdağ İlçesi Bağlıca köyü kaynak suyu mevkiinde 6 Ton/Yıl kapasiteli Alabalık Yetiştiriciliği tesisi Projesi

5.02.YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILACAK OLAN BALIK HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ÜRETİM TEKNİĞİ:
İşletmede Gökkuşağı Alabalığı yetiştirilecektir. (Oncorhynchus mykiss) Alabalıklar Salmanidae familyasının salmo cinsi içinde toplanırlar.
Türkiye'de tabii olarak salma turutta L. gibi 4-5 türü ile yetiştirilmek üzere getirilen Oncorhynchus mykiss türü bulunur.
Alabalıklar yağ yüzgeçli, vücut iyi gelişmiş sikloid pullarla kaplı, ekseri dişli, sular soğuk olan denizler, göller, nehirler ile 3000 mt. ye kadar yükseklikteki dağların akarsularında bulunan sıcaklığı 18 C ve daha altındaki ph'ı 7.1-5.5 arası oksijeni 5-6 mg/ lt'den fazla olan suları tercih eden; 9-13 C sıcaklığı olan temiz, tatlı, berrak sularda ve bazen göllerde, kumluk ve çakıllı yumurtlayan balıklardır.
Gökkuşağı Alabalığı kuzey Amerika menşeili olup yetiştirilmek üzere ülkemize getirilmiştir. Yem seçmeyen yumurtadan itibaren yetiştiriciliği yapılan cinsi olgunluğa 2-3 yılda erişen 1000-5000 adet yumurta veren bir kültür balığıdır.

5.03. ÜRETİM PLANI:
Projede hedeflenen 6 ton/Yıl kapasiteli alabalık üretimi için porsiyonluk ( 250 gr. Canlı ağırlığa ulaşmış) 24 000 adet adet alabalığın yetiştiriciliği yapılacaktır. Çevredeki diğer kuluçkahaneli işletmelerden alınacak olan granül yeme alışmış takriben 2 gr. ve üzeri yavru alabalıklar 6-8 aylık bakım ve beslemeden sonra ortalama 250 gr. Canlı ağırlığa ulaştırılarak pazarlanacaktır.

A-YAVRU BALIK HAVUZLARI: 6 x 1,5 x 1,2 ebadında olup toplam 3 adet yapılması planlanmıştır. Havuzlarda su değişimi 2 saatte 1 kez sağlanacaktır. Bir havuz için gerekli su miktarı 4 Lt. /Sn. dir. Yavrular yaklaşık 50 gr. Kadar burada beslenirler.

B- YETİŞTİRME HAVUZLARI: İşletmede fingerling boya ulaşan balıkların bakım ve beslemesinin yapılacağı 15 x 2,8 x 1,5 mt. Ebatlarında toplam 4 adet havuz inşaa edilecektir. Havuzlarda yavru balıklar porsiyonluk ağırlığı ( 250 gr. ) getirilerek pazarlanacaktır. Havuzlarda su değişimi 5 saatte 1 kez yapılacaktır. 1 havuz için gerekli su miktarı 4 Lt./ Sn. dir.

C-YEM İHTİYACI: Granül yeme alıştırılmış gelişmekte olan yavrulara günde 5-6 kez yem verilir. Günlük rasyonun kullanılması su sıcaklığı, balıkların büyüklüğü ve balığın stok yoğunluğuna göre ayarlanır. Büyük balıklara günde 3 kez yem verilir. Balığın büyümesine paralel olarak yem taleplerinin büyüklüğü artırılır.

D-PERSONEL İHTİYACI : Tesis personel ihtiyacını kendisi karşılayacaktır.

E- KAPASİTE SEÇİMİ: 6 ton/Yıl kapasiteli alabalık yetiştiriciliği tesisi için toplam 195 m2 alanda balık semirtme havuzları inşa edilecektir. Semirtme havuzlarının derinlikleri 1,5 m. dir. Toplam 284 m3 su alan hacmi kaplamakta olup 273 m3 su alanı yetiştiricilik için kullanılabilir alan olarak hesaplanmıştır. Tesiste 1 m3 su hacminde üretilebilecek balık miktarı, balığın büyüklüğüne, suyun kalitatif ve kantitatif değerleri ile suyun sirkülasyon durumu ve kullanılacak olan yemin kalitesine bağlı olarak 1m3 su alanında 15-25 kg. arasında değişmektedir. Düşünülen bu tesiste 1 m3 su hacminde kontrol altında tutulmak şartıyla 22 kg. üretim yapılması planlanmıştır.
Tesiste toplam yıllık üretim 273 m3 su hacmi x 22 kg/m3=6.000 Kg./yıl kapasitede olacaktır.

6.0.YATIRIMIN TERMİN PLANI:
6.01.PROJENİN HAZIRLANMASI : .../10/2002
6.02.PROJENİN ONAYI :-
6.03.İNŞAATA BAŞLAMA : -
6.04.ARAZİ KİRALAMA :-
6.05.İŞLETMEYE AÇILMASI :-

7.0.PROJENİN MALİ YÖNÜ:
7.01.PROJENİN GİDERLERİ:

A-SABİT YATIRIM GİDERLERİ:
Etüd Proje Giderleri :-
İnşaat işleri tutarı : ( Sosyal tesis + havuzlar) = 130.000.000.000.-TL
Alet Ekipman = 48.000.000.-TL
Beklenmeyen Giderler = 1.302.400.000.-TL

T O P L A M = 131.350.400.000.-TL

ÜRETİM TESİSİ VE SOSYAL TESİS İNŞAATI: İnşaat işleri tutarı 2002 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarına göre havuzları ve sosyal tesis binasını kapsamaktadır.

ALET-EKİPMANLAR TABLOSU :
CİNSİ.....MİKTARI.....BİRİM FİYATI ( TL).....TUTARI (TL)
Plastik Kova.....3 Ad.....2.000.000.....6.000.000
Naylon Leğen.....4 Ad.....1.000.000.....4.000.000
Hortum 10 Mt. 200.000.- 2.000.000.-
Yavru Kepçesi.....2 Ad.....5.000.000.....10.000.000
Çizme.....2 Ad.....5.000.000.....10.000.000
Kürek.....1 Ad.....1.500.000.....1.500.000
Kepçe.....2 Ad.....5.000.000.....10.000.000
Fırça.....2 Ad.....1.500.000.....3.000.000
Süpürge.....1 Ad.....1.500.000.....1.500.000
T O P L A M.....48.000.000

BEKLENMEYEN GİDERLER: İnşaat işleri giderlerinin toplamının % 1, Alet- Ekipman giderlerinin % 5 beklenmeyen giderler olarak hesaplanır. Bu da 2.400.000.+ 1.300.000.000.= 1.302.400.000._

B-İŞLETME GİDERLERİ: Projede 6000 Kg./Yıl kapasiteli olarak yetiştiriciliği yapılacaktır. Giderler buna göre planlanmıştır.

YILLIK MASRAFLAR.....MİKTARI.....BİRİM FİYATI (TL).....TUTARI
Granül Yavru Yemi.....420 Kg.....1.550.000.....651.000.000
Palet Yem.....7.980 Kg.....800.000.....6.384.000.000
Yavru Alımı.....26 000 Adet.....20.000.....520.000.000.-
Tedavi Giderleri.....-.....-.....70.350.000.-
Bakım Onarım Gideri.....-.....-.....1.302.400.000.-
Kiralama Gideri.....-.....-.....-
T O P L A M.....8.927.750.000.-

TOPLAM İŞLETME DÖNEM GİDERLERİ (İŞLETME SERMAYESİ)

A-ANA GİRDİLER
1-Yem Gideri.....7.035.000.000
2-Isıtma Aydınlatma.....500.000.000
3-Yavru Alımı.....520.000.000
4-Tedavi Giderleri.....70.350.000
B-BAKIM ONARIM GİDERİ.....1.302.400.000.-
C-AMORTİSMANLAR.....2.604.800.000.-
D-PAZARLAMA GİDERLERİ.....180.000.000.-
T O P L A M.....12.212.550.000.-

B.01.YEM ALIMI: Alabalıklarda 1 Kg. canlı artışı için yaklaşık 1,4 Kg. yem tüketimi olmaktadır. Granül yem tüketimi toplam yem tüketiminin % 5'i oranındadır.
Toplam Yem Tüketimi.....8.400 x % 5 = 420 Kg.
Palet Yem tüketimi.....8.400 x % 95 = 7.980 Kg.
Granül Yem Gideri.....420 Kg. x 1.550.000.-TL/Kg. = 651.000.000.- TL
Palet Yem Gideri.....7.980 Kg. x 800.000.-TL/Kg. = 6.384.000.000.-TL
T O P L A M..... = 7.035.000.000.-TL

B.02.YAVRU BALIK:
İşletme için 26 000 adet ( Ölüm oranı) 2 aylık yavru balık satın alınacaktır. ( yaklaşık 2 gr.) 2 aylık yavru fiyatı 20.000.-TL/ Adet toplam 26 000 adet x 20.000.-TL = 520.000.000.-TL

B.03.PERSONEL GİDERİ :Tesiste işçi çalıştırılmayacaktır.

B.04.TEDAVİ MASRAFI : İşletmede uygulanacak tedaviler için yem giderleri tutarının % 1'i tedavi gideri olarak hesaplanmıştır. İşletmede vitamin kompleksi , Antibiyotik ve dezenfektan maddeler bulundurulacaktır. 7.035.000.000.- x 0.01 = 70.350.000.-TL (tedavi Gideri)

B.05.PAZARLAMA GİDERİ: Balık satış gelirinin % 1'i pazarlama gideri olarak hesaplanmıştır. 2002 yılı piyasa cari fiyatlarına göre alabalık satış fiyatları yaklaşık 3.000.000.-TL/Kg. olarak gerçekleşmiştir.

Pazarlama Gideri= 6 000 Kg./ Yıl x 3.000.000.- TL/Kg. x 0.01 = 180.000.000.-TL

B.06. BAKIM ONARIM GİDERİ: Sabit yatırım tutarı inşaat işleri tutarının % 1 alet -ekipman giderinin % 5'i bakım onarım gideri olarak hesaplanmıştır.

İnşaat İşleri Gideri.....130.000.000.000.-TL x 0.01 = 1.300.000.000.- TL
Alet- Ekipman.....48.000.000.-TL x 0.05 = 2.400.000.- TL

T O P L A M.....1.302.400.000.-TL.

7.02 İŞLETME GELİRİ.....Toplam Üretim x Birim Fiyatı
.....6 000 Kg x 3.000.000.-TL
.....18.000.000.-TL

8.0.DEĞERLENDİRME
8.01.PROJE FİNANSMANI : Toplam Sabit Yatırım ve toplam işletme sermayesi bölümünde açık şekilde görüldüğü üzere projenin gerçekleştirilebilmesi için 130.000.000.000.-TL yatırım gideri ile 12.212.550.000.- TL. İşletme sermayesinin dolayısıyla Toplam 142.212.550.000.-TL'nın finanse edilmesi gerekmektedir. Belirtilen toplam genel yatırım tutarının tamamı Özel İdare Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

SABİT GİDER (TL)...............DEĞİŞKEN GİDER (TL)...............
Amortismanlar.....2.604.800.000.....Yem Girdisi.....8.736.000.000
Bakım Onarım Giderleri.....1.302.400.000.....Balık alımı.....520.000.000
Pazarlama Giderleri.....180.000.000.....Tedavi Giderleri.....70.350.000
Isıtma-Aydınlatma Gideri.....500.000.000.....-.....-
T O P L A M.....4.587.200.000.....T O P L A M 9.326.350.000.-

8.02. KARA GEÇİŞ NOKTASI :
Kara Geçiş Noktası = % : 4.587.200.000/(18.000.000.000.-9.326.350.000.- TL)= 0,52 x 100=R
Üretimin % 98'i projenin kara geçiş noktasıdır.

Parasal olarak 18.000.000.000.-TL x % 52 = 9.360.000.000.-TL'lık balık satış kara geçiş noktasıdır.
Birim olarak =9.360.000.000.- TL/3.000.000.-TL
= 3.120 Kg. balık satışı gerekmektedir.

8.03.GERİ ÖDEME SÜRESİ:

Geri Ödeme Süresi = Genel Yatırım Tutarı
Yıllık Nakit Gelir
Genel Yatırım Tutarı = Sabit Giderler + İşletme Giderleri

NOT: 1 yıl Amortisman, Bakım Onarım ve Pazarlama gideri hesaba katılmamıştır.

Net Kar = Satış Gelirleri- İşletme Giderleri

Geri Ödeme Süresi = (130.000.000.000 + 7.625.350.000)/(18.000.000.000 - 7.625.350.000) = 137.625.350.000/10.374.650.000 = 13 Yıl (Yakl.)

= 13 Yıl
= 156 Ay

8.04. EKONOMİK RANTABİLİTE :

Ekonomik rantabilite = 12.212.550.000/142.212.550.000 = 0,085 = %8,5
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 11:32 PM .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.