etoprakana  

Geri git   etoprakana > ETOPRAKANA_DÖKÜMANLAR > TARIMSAL PROJELER

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Eski 11-19-2013, 01:01 PM
admin
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Sırık Domates Yetiştiriciliği Projesi

T.C.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Sinop il Müdürlüğü
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image001.jpg[/IMG]
DAMLA SULAMA
SİSTEMLİ AÇIKTA ORGANİK
SIRIK D[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image002.jpg[/IMG]MATES
YETİŞTİRİCİLİĞİNİ
GELİŞTİRME PROJESİ
Sinop 2009
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image004.jpg[/IMG]
1. PROJENİN ADI : Damla Sulama Sistemli Açıkta Organik Sırık
Domates Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi

2. PROJEDEN SORUMLU KURULUŞ : Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü
3. PROJE SÜRESİ : 1 Yıl
3-1 Başlama Tarihi : 01/01/2010
3-2 Bitiş Tarihi : 31/12/2010

4 PROJEYİ UYGULAMA YERİ :Sinop Merkez ve İlçeleri

5.. PROJENİN KONUSU : 1 Çiftçiye en az 1’er Da.’lık toplam 250 dekarlık Sırıkta Organik Domates bahçesi tesisi

6.. PROJEDEN FAYDALANACAK ÇİFTÇİ SAYISI : 250 çiftçi ailesi (en fazla)
7.. İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KURULUŞLAR :
1- İl Özel İdaresi
2- O.M.Ü.Ziraat Fakültesi
3-Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

8.. PROJE HARCAMALARI : ( 1 DA MALİYETİ )
Sabit Yatırım Gideri : 1.637,00 YTL
İşletme gideri : 950 YTL
Toplam Maliyet : 2.587,00 YTL
9. PROJENİN TOPLAM MALİYETİ :
1.637 * 250 da = 409.250
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image005.jpg[/IMG]
GİRİŞ :
Organik Tarım (Ekolojik Tarım-Biyolojik Tarım) Nedir?
Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir. FAO ve Avrupa Birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. Almanca ve Kuzey Avrupa dillerinde “Ekolojik Tarım”, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca’da “Biyolojik Tarım”, İngilizce’de “Organik Tarım” Türkiye’de ise "Ekolojik veya Organik Tarım" eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.

Projenin Amacı :
Ürün çeşitliliğini artırmak, yetiştirme tekniklerini çiftçiye benimsetmek ve standart Domates yetiştiriciliğini üreticilerimize öğretmek amacı ile bu proje hazırlanmaktadır. Yine bu proje ile Sırık Domates tarımı yapmak isteyen ancak maddi gücü yetersiz çiftçilere sürekli bir gelir kaynağı oluşturmaktır.
İlimiz tarıma elverişli arazilerinin küçük ve çok parçalı oluşu ekonomik anlamda üretim yapmamız önünde en büyük engel teşkil etmektir. Bu nedenle birim alanda en yüksek gelir getirecek ürünlere yönelmemiz gereklidir. Domates de bu ürünler arasında yer almaktadır.
Öyle ki yoğun olarak üretimi yapılan buğday.mısır hatta çeltiğe göre birim alanda elde edilen karlar karşılaştırıldığında domatesin daha avantajlı olduğu görülmektedir.
Tüm dünyada ve Ülkemizde olduğu gibi İlimizde de küresel ısınma sonucu oluşan kuraklık tehlikesine karşı su kaynaklarının idareli kullanılması zorunluluk teşkil etmektedir.
Hazırlanan bu proje ile damla sulama sistemi kullanılacağından en az miktar su ile en çok fayda temin edilecektir.
Projenin Faydaları : [IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image006.jpg[/IMG]
Hazırlanan Proje ile ilimizde halen üretimi yapılan domates yetiştiriciliğinin yanında birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmek, Hiçbir sentetik ve kimyasal girdi kullanmadan sağlıklı domates elde ederek başta Sinop halkının olmak üzere, halkımızın zararlı unsur içermeyen gıdalarla beslenmesini , ayrıca birim alandan daha yüksek gelir elde ederek üreticilerin ekonomik yönden kalkınmasını sağlamaktır.
Proje ile müteşebbis kimselerin teknik şartlara uygun üretim yapmasının sağlanarak pazara daha kaliteli ürün sürerek Pazar ve tüketici isteklerine cevap vermek olacaktır. Kuracağımız damlama sulama sistemleri ile sulanan bitkilerden daha yüksek ve kaliteli ürün elde edilir. Ayrıca bitkinin ıslanması ve toprak yüzeyi ıslanması en az olması nedeniyle damla sulamasıyla bitki hastalık ve zararlılarının gelişmesi önlenmektedir. Bu yöntemde tuzlu sular sık aralıklarla toprağa verilmezse, toprak suyundaki tuz miktarı aşırı düzeye ulaşmaz ve bitkilerin tuzdan zarar görmesi önlenir.
Damla sulama yöntemi ile yabancı ot mücadelesi de daha başarılı olmaktadır. Çünkü bu yöntemle sulanan arazilerde, sıralar arasındaki toprak sulanmayarak kuru kalacaktır. Dolayısıyla da bu kuru toprakta yabancı otlar iyi bir gelişme gösteremeyecektir. Bunun yanı sıra toprağın yüzeyinin kuru kalması sayesinde toprak işleme, ilaçlama, toplama ve taşıma işleri sulama anında bile yapılabilmektedir. Sonuç olarak Damla sulama; suyunun kıt (sınırlı), sorunlu (tuzlu) olduğu bölgelerimizde özellikle hafif bünyeli topraklarda ekonomik yönden değerli (sebze, meyve gibi) bitkilerin sulanmasında kullanılabilir.
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image008.jpg[/IMG]
Resim 4. Damla sulama yöntemi suyu kıt ve tuzlu olan bölgelerin bu sorununu ortadan kaldırmaktadır.

[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image009.jpg[/IMG]
3. GENEL BİLGİLER :
Dünya ile birlikte,ülkemiz de hızlı bir gelişim sürecine girmiştir.Gerek teknoloji gerekse ekonomik gelişmelerin neticesinde insanlık rahat ve refah yaşamaya doğru gitmektedir.Bu süreçte ana varlık olan insan sağlıklı ve dinamik olması gerekmektedir.Bu ise ancak dengeli beslenme ile sağlanabilir.
Sebze üretimi insanların en eski uğraş alanlarından biridir.Ayrıca bu üretim koluna bir çok sanayi kolu da direk ve dolaylı olarak bağlılık göstermektedir.Coğrafi alanlarla sınırlı olduğu sanılan sebze üretimi günümüz şartlarında daha geniş alanlara hızla ilerlediği görülmektedir.Ayrıca geniş tarım arazileri yanında daha küçük alanlarda teknik imkanları kullanılması ile yüksek verim elde edilmekte bu tarım ve bunun yanında tarımsal sanayi ile insanların beslenmesi ve ekonomik yönden üreticiler için cazip bir meslek haline getirmektedir.
Günümüzde açık alanda sırıkta domates yetiştiriciliğinin fazla geçmişi olmayıp bazı illerimizde Tokat,Konya,Çanakkale,Bursa ve Ege Bölgesinin belli alanlarında yapılmaktadır.İlimizde Müdürlüğümüz denetiminde yapılan projelerden olumlu sonuçlar alınmıştır.

4. PROJENİN GEREKÇESİ : Tarımda amaç birim alandan maksimum ürün almak,bunun yanında tüketici isteklerin ve pazar isteklerine göre organik ürün yetiştirmek ve bunların sonucunda yüksek gelir elde etmek olmalıdır. Ülkemizin ve özelliklede bölge ve ilçemizin sorunlarından olan arazi parçalanması ve göçler tarımı etkilemektedir.Arazileri küçük çiftçilerimizin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak ve ayrıca ülke ekonomisine katkısını sağlamak için birim alandan daha fazla ürün alınan tekniklerin geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır.İlimizde yapılacak organik açıkta sırık domates yetiştiriciliği ile bölge halkının ileri teknikler kullanarak üretim yapması, ayrıca üretimde standardizasyon sağlanabileceği gibi bölge halkına sağlıklı, taze,kaliteli ve uzun süreli taze sebze tüketim hakkı sağlanmış olacaktır. Standart üretim ile bölgemize ihracatçı firmaların girmesi de sağlanacaktır.
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image010.jpg[/IMG]
5. PROJEYE ALINACAK KÖYLER VE MEVCUT DURUM : Projeyi yürütecek komisyonun seçeceği taban arazili merkez ve İlçe köylerinde uygulanacaktır.Bu yerler seçilirken çiftçilerin arazi varlığı, ekonomik durumu,iklim,arazinin bulunduğu yerlerin hakim rüzgar durumu, sebze üretim ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınacaktır.

6. İSTENEN DURUM : Üreticilere Organik sırıkta organik domates yetiştiriciliğini göstermek,Miras hukuku nedeniyle parçalanmış ve küçülmüş arazilerin en iyi şekilde değerlendirilmesini ve üretime katkısının artırılması sağlanacaktır.Yöremiz çiftçilerinin açıkta domates yetiştiriciliğine teşvik edilmesi,Yeni iş istihdamları yaratılarak göçün engellenmesi Pazar isteğine göre kaliteli ve bol ürün elde edilmesi, artan nüfusun dengeli beslenmesinin sağlanmasıdır.
7. UYGULANACAK YAYIN YÖNTEMLERİ
ADI : 1. Teknik Bülten
2. Demonstrasyon
3.Kurslar,sirküler mektuplar,video görüntüleri.slayt resimleri Köy ziyaretleri ve kontroller.
KONUSU : 1. Organik Sebze yetiştirme teknikleri
2.Açık alanlarda sırık domates yetiştiriciliği teknikleri
3. Sebze yetiştiriciliği teknikleri
4. Toprak hazırlığı ve sulama yöntemleri teknikleri
6. Organik olarak Hastalık,zararlı ve yabancı otla savaşım teknikleri
6. Organik Gübreleme ,Ürün pazarlama ve değerlendirme teknikleri
YERİ : Projeye alınacak mahalle ve köylerdeki çiftçi aileleri
ZAMANI : Nisan - Ekim
GÖREVLİLER : İl ve İlçe Müdürlüğü Teknik elemanları
MUHATAP : Projeye alınan çiftçiler.


[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image009.jpg[/IMG]
AÇIKTA ORGANİK SIRIK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIKTA SIRIK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN AMACI
Açıkta sırık organik domates yetiştiriciliğinde amaç; birim alanda daha fazla, daha kaliteli, ihracata uygun ürün elde ederek daha fazla pazar değeri ile piyasaya sunmaktır.
ARAZİNİN DÜZENLENMESİ
Açıkta tarla üretimi için nisan ayının ilk haftasında olacaktır. Bölgemizde bu tarihlerde yapılan ekimlerde soğuk tehlikesi olduğundan, fideler alçak veya yüksek plastik tünellerde yetiştirilecektir. Bu tip yapılarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus Havalandırma’ dır. Bunun dışında ot alma, sulama, mücadele gibi bakım işleri devamlı olarak yapılacaktır.
Toprağın iyi bir şekilde sürülmesi için, sürüm öncesi, ekim yapılacak arazinin her tarafı eşit ve bol sulanacaktır.
İyi yanmış hayvan gübresinden dönüme 4-5 ton verilmesi tavsiye edilecektir. Toprak analizi yapıldıktan sonra ihtiyaca göre organik gübre ve mineral maddeler tavsiye edilecektir.
Tohum ekiminden itibaren 40-45 gün içerisinde fideler araziye dikilecek büyüklüğe gelmektedir.
Domates tarımı yapılacak arazinin önce soklu pullukla derin olarak işlenmesi, toprak işleme ile birlikte dekara 3-4 römork iyi yanmış büyükbaş hayvan gübresi, tavsiyeler doğrultusunda organik gübreler verilecektir. Bu işlem sonbaharda yapılacaktır. İlkbaharda ise ikinci toprak işleme aletleri ile tekrar toprak işlenerek fide ortamı hazırlanacaktır.
Bitki köklerinin toprak içerisinde rahat hareket edebilmesi ve gelişebilmesi için, toprak tavının istenilen seviyeye ulaştığı esnada toprak 30-40 cm derinlikte sürülecektir.
Sırık organik domates yetiştiriciliğinde verilmesi gereken aralık ve mesafeler ilimiz çiftçileri için büyük önem taşımaktadır. Bu tip yetiştiricilikte verilmesi gereken aralık ve mesafeler yer domatesi dediğimiz çeşitlerle yapılan yetiştiriciliğe göre çok farklıdır.

[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image009.jpg[/IMG]
AÇIKTA DOMATES TARIMINDA VERİLECEK ARALIK VE MESAFELER;
a-) Çift sıralı ekim(tavalı ekim):
dar sıra arası 80 cm
geniş sıra arası 100 cm


sıra üzeri mesafe ise 40-50 cm olmalıdır.
b-) Tek sıralı ekim:
sıra arası mesafe 90cm
sıra üzeri 40-50cm olmalıdır.

[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image012.jpg[/IMG]
8-2 GÜBRELEME
Çiftliklerde yan ürün olarak üretilen organik gübreler daha çok içerdikleri yüksek miktardaki organik madde nedeniyle toprağa verilirler. Organik maddenin toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine çok yönlü olumlu etkileri vardır...
Organik gübrelerin başlıca etkilerini, toprağın kolay tava gelmesini sağlaması, su tutma kapasitesini arttırması, toprağın havalanmasını ısınmasını kolaylaştırması, katyon değişim kapasitesi arttırarak toprağın bünyesinde daha çok bitki besin elementi tutulması, toprağın biyolojik aktivitesi artması olarak özetlenebilir. Ayrıca organik gübreler bitkinin ihtiyacı olan besin maddelerinin bir kısmını da karşılarlar. Ülkemizde kullanılan organik gübreler bazıları şunlardır.


[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image006.jpg[/IMG]
1-Ahır Gübresi
Çiftlik hayvanlarının katı dışkı, idrar ve kullanılan yataklığın tamamına ahır gübresi denir. Verilecek ahır gübresi miktarı yetiştirilecek bitki çeşidine, toprağın organik madde miktarına, toprak ve iklim şartlarına bağlı olarak değişmekle beraber genellikle bir dekar alana 2-3 ton gübre iyi mahsul için yeterli olmaktadır.
Ahır Gübresinin Faydaları
1- Toprağın su tutma kapasitesini arttırır, su geçirgenliğini olumlu yönde etkiler, zamanında tava gelmesini sağlar, çabuk ısınmasını sağlar, iyi şekilde havalanmasını sağlar ,ısınmasını kolaylaştırır, mikro organizma faaliyetini arttırır, verdiğimiz mineral gübrelerin etkinliğini arttırır.
2-Bitki besin maddesi kaynağı olarak faydaları vardır.
3-Ürün miktarını arttırıcı faydaları vardır
Bazı organik gübrelerin besin elementi içerikleri
Çiftlik Artıkları ve Kompostların Besin Maddesi İçerikleri (Anaç ve ark., 2002)
Besin Maddesi %
Organik materyal
N
P2O5
K2O
Ahır gübresi
0.5-1.0
0.2
0.5
Tavuk gübresi
2.87
2.90
2.35
Şehir artıkları kompostları
1.5-2.0
1.0
1.5
Kırsal alan artıkları kompostları
0.5-1.0
0.2
0.5

Ahır Gübresinin Kullanıma Hazırlanması
Olgunlaştırma: Ahırdan çıkarılan gübre ,varsa gübre çukurlarında yoksa sıkıştırılmış toprak, taş veya betondan yapılmış düz bir zemine yığılır. İdrarın akarak kaybolmasını önlemek için altına sap saman serilmelidir. Yığın iyice sıkıştırılıp üzeri bir toprak tabakasıyla kapatılır. Azotun amonyak olarak uçmasını önlemek için süper fosfat gübresinden 30-50 kg/ton arasında karıştırmak uygun olacaktır. Böylece kullanılacak ahır gübresinin fazla kayba uğramadan çürümesi sağlanacaktır.
Ahır Gübresinin Kullanma Zamanı, Miktarı ve Şekli
İyice çürümüş ahır gübresi toprağın tekstürüne bakılarak kumlu topraklarda ilkbaharda, killi topraklarda sonbaharda verilir. Organik maddesi az, yağışı fazla, kumlu topraklarda daha fazla verilir. Kumlu ise yüzeye killi ise biraz derine verilmelidir.
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image013.jpg[/IMG]
2-Yeşil Gübre
Gelişmesini tamamlamış bitkilerin sürülerek toprağa karıştırılmasına yeşil gübreleme, bu amaçla kullanılan bitkilere yeşil gübre bitkileri denir. Yeşil gübre bitkisi olarak en çok yonca, korunga, fiğ ekilmektedir. Bunlar toprağın azot miktarını havanın azotunu bünyelerine alarak arttırırlar.
Derin kökleriyle derinde bulunan besin elementlerini toprak yüzeyine çekerler. Diğer besin elementlerinin yarayışlılığını arttırırlar. En az azot bağlayan baklagil bitkisi bile hektara bıraktıkları 1 yıldaki azot miktarı 400-500 kg Amonyum Sülfat gübresine eşittir. Yeşil gübre bitkisinin en uygun toprağa karıştırılma zamanı çiçeklenme dönemidir. Toprağa karıştırılmasında dikkat edilecek husus esas bitki toprağa ekildiğinde ayrışmasını tamamlamış olmalıdır. Değişik yetiştirilme şekilleri vardır. Devamlı bitki olarak, anız üzerine, alt bitki olarak, kış ara bitkisi olarak ekimi yapılabilir. Amaç ürün almak olmadığından ekimi sık olarak yapılabilir.
Bazı baklagillerin ortak yaşadıkları bakteriler ve toprağa bağladıkları azot miktarları (Çakmakçı, 1987 )Bitki türü
Bakteri
N kg/ha/yıl
Yonca
Rhizobium Meliloti
229-290
Acıbakla
Rhizobium lupini
45-55
Çayırüçgülü
Rhizobium trifolii
128-207
Mercimek
Rhizobium. leguminosarum
88-114
Fiğ
Rhizobium. leguminosarum
100-110
Bezelye
Rhizobium. leguminosarum
52-77
Soya
Rhizobium japonicum
60-168
Fasulye
Rhizobium. phaseoli
40-70
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image014.jpg[/IMG]
3-Kompostlar
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image016.jpg[/IMG]Kompostlar humus niteliğinde olup tarımsal işletmelerde bulunan çöplerin, hayvansal artıkların, mutfak artıklarının, şehir çöplerinin, organik artıklı bazı fabrikasyon artıklarının havalı ortamda ayrışmaya tabi tutulmasıyla elde edilir.Yükselen ısı, organik materyal içindeki mikropları öldürmektedir.
Sap-saman kompostunun yapılması şöyledir; 25-30 m2’ lik düzgün bir alana 20cm kalınlığında at gübresi serilir. Üzerine 70 cm sap saman konarak ağırlığının % 70’i kadar su ile ıslatılır ve sıkıştırılır. Üzerine yeterince tekrar at gübresi konularak 70 cm’lik ikinci sap saman tabakası serilir. Aynı şekilde ıslatılıp sıkıştırılır. Bu şekilde dört tabaka oluşturduktan sonra üzeri örtülerek 4-5 gün beklenir. Sonra 5’er gün ara ile bu tabakalar 10 oluncaya kadar aynı işlere devam edilir.Yığın tamamlandıktan sonra üzeri örtülüp devamlı nemli tutulmaya çalışılır. 3 ay sonra gübre olarak kullanıma hazır hale gelir. 10 samana 100 kg saf azot olacak şekilde % 20’ lik kalsiyum siyanamidden 500 kg veya % 45’ lik üreden 220 kg karıştırılması gerekir.
Çöp Kompostunun yapılması ise şöyledir; materyal önce taşlardan, metallerden temizlenir. Yere serilmiş saman üzerine 20-30 cm kalınlığında olacak şekilde yığılır, üzerine sönmüş kireç veya toprak serpilir.Bu arada ıslatılması unutulmamalıdır. Bu işleme 1-1,5 m oluncaya kadar devam edilir. Üzeri ve etrafı 10 cm. kalınlığında bir toprak tabakası ile kapatılır. 6 ay ile 2 yıl arasında ayrışması tamamlanır.
Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki; toprakların uzun süreli kullanılabilmesi ve var olan biyolojik dengenin korunabilmesi için bitkisel üretimde daha çok doğal maddelerin kullanılması gerekir. Bunların başında ise organik gübreler diye nitelendirdiğimiz ahır gübresi, kompostlar ve yeşil gübreler gelmektedir. Organik gübreler bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini karşılamakla kalmaz aynı zamanda toprakların fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri üzerine olumlu etkileri vardır.
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image017.jpg[/IMG]
8-3 FİDELERİN DİKİMİ


Fideler, fide üretim firmalarından ihale ile temin edilecektir.
Fide dikiminde dikkat edilecek hususlar;
- Fideler 3-4 gerçek yaprağa ulaştığında dikim yapılmalıdır.
- Dikim yapılırken fide torfunun en üst kısmı ile toprak yüzeyi aynı hizada olması gerekir.
- Fide dikimi kuzey-güney istikametinde yapılmalıdır.
- Dikimden sonra mutlaka can suyu verilmelidir.

- Fideler 40-50 cm boya ulaştığında ipe alınmalıdır
SULAMA;Dikim esnasında yapılan sulamalardan sonra, bitki meyveye yatıncaya kadar çok az sulanır. Bu uygulama bitkinin kuvvetli kök gelişmesi yapması için gereklidir. İlk meyveler fındık büyüklüğünü aldığı dönemden itibaren normal sulamaya geçilir.
Sulamalar bitkinin yaşına, toprağın fiziksel özelliklerine, hava sıcaklığına, rutubet ve yağışlar dikkate alınarak yapılmalıdır. Ortalama 7-10 günde bir sulama gerektirir. Sulama zamanını tayinde en pratik yol, bitkinin kök bölgesindeki toprağın tavını kontrol ederek yapılmalıdır.
8-5 İPE ALMA

Üreticilerin imkanları doğrultusunda ahşap veya metal malzeme ile yerden 2,5 m yükseklikte direkler dikilmelidir. Direklerin 5-6 m ara ile dikilmesi gerekir. Direklerin üzerinden çekilen tel ise 3 mm kalınlığında olmalıdır. Domates tarımında ilimizde sulama salma olarak yapıldığından direklerin sabitleştirilmesine önem verilmelidir.
8-6 KOLTUK ALMA
Fidelerin dikiminden itibaren yaprak koltuklarından çıkan sürgünlerin daha 4-5 cm iken koparılması ve bu işlemin sabah saat 10'a kadar bitirilmesine özen gösterilmelidir.
Salkım oluştuktan sonra salkımın sonu tekrar sürgün olarak uzamakta ve yeni salkımlar oluşmaktadır. Bu faaliyet özellikle Azotun fazla ve tek taraflı olarak uygulanmasına bağlı olarak gelişmektedir. Sebebi ne olursa olsun; Bir Salkım teşekkülünü tamamladıktan sonra oluşan bu tür Yalancı Sürgünler'in salkımın son çiçeğinden hemen sonra KESİLMESİ gerekir.
Yukarıdaki anlatılan üretim esasları dikkate alındığında size tavsiyemiz ;
Tek Gövde İle Üretim dir.
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image018.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image020.jpg[/IMG]
8-7 HASAT
Sırık organik domates tarımında hasat ilk oluşan meyvelerden başlar. Yani hasat toprağa yakın olan ilk salkımdan başlamaktadır. Domateste hasadı yapılan salkım ve o salkımın altındaki yapraklar mutlaka budama ile alınmalıdır.
İhraç amacı ile satılan domatesler sarı olumda, piyasaya pazarlanan ürünler ise kırmızı olum döneminde hasat edilirler. İç piyasaya hasat edilen ürünler sapsız, dış piyasa ürünleri ise meyve sapı ile birlikte hasat edilmektedir.
Genellikle hasatlar haftada bir kez yapılmaktadır. Hasatta özel ambalajlama yapılmamaktadır. 20-25 kg’lık tahta kasalarda kağıtlı olarak ambalajlanmaktadır.
Yukarıda anlatılmaya çalışılan üretimle dekardan alınacak verim 15 tonun altında olmayacaktır.

11. PROJE İLİ İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER

11.1.ÜRETİMİN KONUSU :
Projede düşünülen en az 1 dekar arazide toplam 250 dönüm olmak üzere Ahşap konstrüksiyonlu, damla sulamalı bahçelerde üretimi gerçekleştirmek. Üretimdeki hasat süresini uzatmak ve bu sayede birim alandan çok yüksek verim elde etmektir.
[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image021.jpg[/IMG]
1 DEKARLIK ALANDA ORGANİK SIRIK DOMATES
BAHÇE TESİSİ KEŞİF ÖZETİ:

S NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI BİRİM FİYATI TUTARI

1- Ahşap Kazık (5*5) 320 cm 100adet 5 500
1- Fide (Hybrit) 2500adet 0,2 500

2- Damla Sulama Maliyeti


CİNSİ MİKTARI BİRİM FİYATI TUTARI

Lateral Boru 800 m 0,4 320

Ana Boru 40 m 2,50 100

Vana 40 adet 1,00 40

Kör Tıpa 40 adet 0,25 10

Büyük Kör Tıpa 1 adet 3,00 3

Conta 40 adet 0,10 4

Küresel Vana 3 adet 20 603- Sertifika Maliyeti 1 adet 100 100


T O P L A M : 1.637,00


[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image006.jpg[/IMG]

GİDERLER (Sabit Olmayan Sermaye)
Birimi
Miktar
Toplam Miktar
Birim Fiyatı (YTL)
Tutarı
(YTL)
Derin Sürüm

Tl/da
1
1
100
100
Çiftlik Gübresi

ton/da
5
5
30
150
Potasyum Nitrat

kg/da
D.A.P

kg/da
Amonyum Nitrat (%33)

kg/da
Beklenmeyen Giderler (%3)

20
Organik Mantar İlaçları

kg/da
2
2
17
34
Organik Böcek Uzaklaştırıcılar

lt/da
1 lt
0,5
80
40
Dikim

Tl/da
1
1
40
40
Akaryakıt Giderleri

lt/da
60
60
2,40
144
Sulama

m3/da
42
42
1,00
42
İŞÇİLİK GİDERLERİ

K.İ.G
10
10
28
280
DEMİRBAŞ KIYMET AZALIŞI

AMORTİSMAN GİDERLERİ

100
(işletme giderleri)
SABİT SERMAYE TOPLAM :950[IMG]file:///C:\Users\BITKIK~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image022.jpg[/IMG]
İŞLETME GELİR VE GİDER TABLOSU TABLO-2
NAKİT AKIMI
(1 da / YTL.)
Kalemler
1.YIL
TOPLAM

GELİRLER
-Satışlar
6.000
6.000
-Artan işl.ser.*
Kalıntı Değer
910,15
910,15

Gelirler Toplamı
6.910,15
6.910,15

GİDERLER

-Yatırımlar
1.637
1.637

-Fide Giderleri
500

Sertifika Gideri
100

-İşletme Giderleri
950
950
Giderler Toplamı
2.587
3.187
NET FAYDA
3.723,15
FAYDA MASRAF ANALİZİ (1 da/YTL)
Gelirler
(Yıllık)
Giderler
(Yıllık)
İndirgeme Oranı (%10)
İndirgenmiş Gelir
İndirgenmiş Gider
6.910,15
3.723,00
0,9091
6.282,00
3.384,00
Projenin Mali Rantabilitesi : Net Kar / Toplam Yatırım Tutarı X 100
6.282,00 / 3.384,00 X 100 = %185SONUÇ ve DEĞERLENDİRME :

Projenin yıllık mali rantabilitesi %185 olup Türkiye’deki gerçek faiz oranının üzerindedir. Proje kendini amorti edip kara geçmektedir.

Bu verilere göre proje uygulandığı takdirde bir üretim döneminde sonuçlanmakta ve demirbaşlar (Tel, direk, damlama sulama sistemi) ileriki yıllarda kullanılarak ileriki yılların yatırım maliyetini düşürecek ve daha karlı bir üretim yapma imkânını sunacaktır. Ayrıca İlçemizdeki mikro klima alanların karlı ve alternatif bir ürünü olarak yerini alacaktır.

Bazı Tarla Bitkileri ile Sırıkta Organik Domates Yetiştiriciliği arasındaki dekara ortalama net gelirleri
Buğday
Sulu Şartlarda
270 YTL
Mısır
Sulu Şartlarda
446 YTL
Çeltik
Sulu Şartlarda
520 YTL
Yonca
Sulu Şartlarda
250 YTL
Organik Sırık Domates
Sulu Şartlarda
1.550 YTL
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 11:35 PM .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.