etoprakana  

Geri git   etoprakana > HAYVANCILIK > PET HAYVANLARI > Kuşlar

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Eski 03-24-2015, 11:41 AM
yakupy yakupy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Dec 2011
Mesajlar: 1.575
Standart Kuşların Genel Yapısı

KUŞLARIN VÜCUT YAPILARI
İskelet

Kuşların genel yapısı yürüme ve uçma hareketlerini rahatça yapmaya uygun bir şekilde oluşmuştur. Yürürken ve dururken gövdenin ağırlık merkezi ayakların üzerine düşer. Bu sırada kanatlar katlanmış durumda gövdenin iki yanına yapışık olarak durur. Kuşların iskeleti incelendiğinde kemiklerin ince, içlerinin boş ve birçok yerinde belirli delikler bulunduğu görülür. Akciğerlerden itibaren muhtelif yerlerde bulunan hava keseleri kemiklerle irtibatlıdır. İskeletin hafifliği,akciğer ve kemiklerle bağlantılı hava keseleri kuşların uçmalarını kolaylaştırır.


Kuşlarda kafatası,beyin ve soğancığın muhafaza edildiği kubbemsi ve iyi kaynaşmış kemiklerden, dikine bir kemik plakası ile ayrılmış büyük göz çukurlarından, kemik veya kıkırdak plakalarla ayrılmış burun deliklerinden itibaren boynuzumsu bir maddeden ibaret üst gaga ile yine ucu boynuzumsu maddeden yapılı alt gagayı göz çukurlarına bağlayan alt çene kemiklerinden oluşur.Gaga kafatası ve altçene ile bağlantı halindedir,eklemli ve oynaktır.

Kuşların omurgası,genellikle uzun olan ve 9 ile 23 omurdan oluşan hareketli bir boyun kısmı ,5-10 omurdan oluşup sabit olan göğüs kısmı,yine 16-20 omurdan oluşup sabit olan sırt kısmı ile 4-6 omurdan oluşan,kütlenmiş ve az oynak olan kuyruk kısmından ibarettir. Göğüste birbirine ve göğüs omurlarına bağlı 5-10 kaburga kemiği vardır.Göğüs kemiği iri,geniş ve yassıdır.Yalnız göğsü değil karın kısmını da kaplar.Göğüs omurlarından sonra gelen sırt ve bel omurları leğen kemiği ile kaynaşmıştır. Kuşlarda ön ekstremiteler kanat şeklini almıştır. Kanatlar kuvvetli kaslarla göğüs kemiğine bağlanmıştır.Kanadı omurgaya ve göğse bağlayan kemiklerden kürek kemikleri sırt tarafına doğru uzamışken sırt kargacık kemikleri göğüs ile kaynaşmış,köprücük kemikleri ise uçta birleşerek lades kemiğini oluşturmuşlardır

Kanatlar,kısa bir pazu kemiği ve uzun ön kol kemikleri ile körelmiş el kemiklerinden ibarettir. El,birbirine kaynaşış uzunca bir orta el parçası,başparmak,orta büyük parmak ve buna bitişik küçük parmak olmak üzere 3 parmaktan oluşur.Duruş ve yürüyüş halinde kolun üst kısmı geriye,alt kısmı öne ve el kısmı geriye kıvrık bir şekilde durur

Ayaklar,sırt omurlarıyla birleşmiş ve bütünleşmiş leğen kemiğine bağlıdır.Kısa ve kuvvetli olan uyluk kemiği öne doğru yatık, gövdenin yan etleri içinde gizlenmiştir.Bu nedenle diz eklemi dışardan görülmez.Arkaya doğru eğik duran baldır oldukça iri ve uzundur.Kaval kemikleri kaynaşmıştır.Bilek ve ayak kemikleri kaynaşarak boru şeklinde parmaklara eklenmiştir.Beşinci parmak kaybolmuştur.Parmak sayısı genel olarak 3-4,deve kuşlarında 2 dir.Arkaya dönük birinci parmak 2,içe bakan ikinci parmak 3,ortadaki üçüncü parmak 4,dıştaki dördüncü parmak ise 5 eklemlidir.En uç eklemde tırnak oluşmuştur.Parmak sayısı ve eklemlerde türlere göre çok değişikliklere rastlanır

İskelet kaslarla çevrilidir.Kanatla çok kuvvetli kaslara göğüs kemiğine bağlıdır.Ayak kasları da oldukça güçlüdür.

İç Organlar

Beyin kafatası boşluğunu doldurur.Omurilik omurga kanalının son ucuna kadar uzanır.Omurilikten ayrılan sinir bütün organlara ve kaslara dağılır.

Kuşların kalpleri 4 gözlüdür. Sağ ve sol kulakçıkla karıncıklardan oluşur.Kalp atışları memelilerden daha hızlıdır.

Solunum organları akciğerler küçüktür. Memelilerde olduğu gibi serbest bir halde göğüs boşluğunda durmazlar. Tersine hücre boşluğu ile gövde boşluğunun duvarlarına yapışık ve omurganın yanlarında, kaburganın ara boşluklarına gömülmüş bir halde bulunurlar.Kısa olan bronşları birçok kollara ayrılır. Bu kollardan yer yer birbirleriyle birleşen borular çıkar ve bunlar kılcal kan damarlarıyla içiçe örgülenirler. Akciğerin bronşiyal borularından birçok hava kesesi çıkmaktadır. Bunlar belirli bölgelere,boyun, göğüs ve karın kısımlarına uzanır. Hatta leğen kemiği boşluklarına kadar sokulurlar. Bu hava keseleri hava deposu işini görürler. Gövde,kanat ve ayak hareketlerinde sıkışır ve açılırlar,bu suretle ciğerlerde hava vantilasyonunu sağlarlar. Kuşlarda diyafram olmayışı,göğüs kafesi yapısı ve akciğerlerin yerleşimi dolayısıyla solunum işlemi de memelilerden farklıdır.


Uçuşta kanat çırpma sırasında ciğerlere ve hava keselerine yapılan basınçla ciğerlerin körüklenmesi sağlanır ve solunum meydana gelir.Uçmayan evcil kümes hayvanlarının kanat çırpmaları,uçamaya devekuşlarının yürürken ve koşarken küçük kanatlarını sürekli sallamaları solunumu sağlama ihtiyacından doğar.Solunumda yararlı olan hava keseleri aynı zamanda vücut sıcaklığının korunmasını da sağlar

Kuşlarda böbrekler iri ve uzunca,sırt kemiğinin iç çukuruna gömülmüş bir durumdadır. Böbrekten çıkan idrar kanalları bağırsağın arka tarafına uzanır ve eşey deliğinin üst kısmına açılır.Sidik salgısı kuşlarda sulu değildir.Beyaz,yoğun ve çabuk katılaşan bir maddeden ibarettir

Kuşlarda sindirim sistemi de değişiklik gösterir.Kuşlarda ağız kısmında diş bulunmaz.Gaga kenarlarındaki testeremsi çıkıntılar ve diğer oluşumlar beslenmeleri ile ilgilidir.Gagalar da beslenme şekline göre değişiklik gösterir.Ağız içinde boynuzumsu bir madde ile kaplı ve hareketli olan dil besinleri almaya ve yemek borusuna göndermeye yarar.Yemek borusu boyun uzunluğuna göre şekil alır.Bazı tanelerle beslenen kuşlarda ve yırtıcılarda yemek borusu genişleyerek kursak oluşmuştur.Alınan besinler kursakta yumuşatılır. Pelikanlarda yemek borusu gırtlakta genişleyerek kese halini almıştır ve tükürük bezleri ile diğer salgılar bu keseye boşalır.Bütün kuşlarda yemek borusu alt kısımda genişler ve oval bir şekil alarak ön mideyi oluşturur.Ön mideye birçok salgı bezi bağlıdır.Ön mideden sonra güçlü kaslardan oluşan ve iç kısmı sertleşmiş,boynuzumsu bir madde ile kaplı katı veya konsa denilen kaslı mide gelir.Kaslı mide alınan besinlere göre değişiklik gösterir.Yırtıcı kuşlarda bu mide zayıf kaslıdır.Tane yiyen kuşlarda ise sert kaslı ve içi karşılıklı sert iki plakadan oluşur.Kursak ve ön mideden geçerken yumuşayan besinler burada mide hareketleriyle parçalanır ve öğütülürler. İnce bağırsak uzundur.Baş tarafına pankreas ve öd salgısı ulaşır.Kısa olan kalın bağırsağın sonunda uzunca iki kör bağırsak bulunur.Kalın bağırsak anüse açılır

Kuşlar yumurtlayarak ürediklerinden üreme organları da değişiklik göstermekte ve sürüngenlerin üreme organların benzemektedir. Erkeklerde böbreklerin ön yan tarafına ikişer tane yumurta biçiminde testisler bulunur.Çiftleşme zamanı bu testisler şişer genellikle soldaki daha büyük olur. Az gelişmiş olan böbreğin bir kısmından oluşan yan testisler sidik kanalının dış yanından aşağıya doğru iner ve uçları sperm baloncukları ile şişen sperma kanallarıyla birlikte anüsün iç tarafındaki iki çıkıntıya ulaşır. Kuşların çoğunda çiftleşme organı yoktur.Yalnız ördekgiller familyası mensuplarında anüsün karına bakan iç duvarından iki kabarcık ile payandalanmış ucu dışarı çıkabilen bir penis bulunur. Penis üzerindeki oluk ,sperma kanallarının ucu olan kabarcıklardan çıkan spermayı dişiye iletmeye yarar. Leylek ve balıkçıllarda ise penis körelmiş, anüsün iç duvarında bir siğil şeklini almıştır

Dişilerde üreme organı yumurtalık ve yumurta kanalından ibarettir. Sağ yumurtalık ve yumurta kanalı körelmiş veya tamamen ortadan kalkmıştır. Çiftleşme ve yumurtlama zamanı sol tarafta bulunan üzüm salkımı şeklindeki yumurtalık ve dolambaçlı döl kanalı olağan üstü büyür. Döl kanalı üzerinde bulunan uzunluğuna katlanmış derideki sümüğümsü bezler yumurta akı maddesini ve arka taraftaki bezlerde iplikli yumurta derisini oluşturur. Döl yolunun sonunda kısa ve geniş kısım döl yatağı adını alır. Burada çelikli renklerde ve poröz olan yumurta kabuğu oluşur. Kısa ve dar olan uç kısmı sidik borusunda olduğu gibi dış yandan kloaka ya açılır. Her dişinin eşey organında erkek eşey organını karşılayan ve aynı bölgede anüsün iç duvarında yer alan bir klitoris (bızır) bulunur.

Duyu Organları

Kuşlarda duyu organları arasında görme organı göz en çok gelişme gösteren organdır.Kuşların büyük bir bölümünde gözler kafanın iki yanında yer alır.Sadece gece yırtıcılarında gözler kafanın ön tarafındadır. Kuşlarda gözlerin çok az hareketli olmasına karşın baş ve boyun büyük hareket kabiliyetine sahiptir.Göz kapakları çok hareketlidir.Göz kapaklarından ayrı olarak gözü örtebilen hareketli ve saydam bir zar ( nicitans ) bulunur. Bütün kuşlarda daralıp genişleyebilen göz bebekleri yuvarlaktır. Retina tabakası ön kısma nazaran daha geniştir.Göz çevreleyen katı tabakanın içinde ve cornea kenarlarının arkasında kemik tabakacıklarından oluşan bir halka vardır.Cornea tabakası bütün kuşlarda kuvvetli bir şekilde kubbeleşmiştir.

Retina tabakasının büyüklük ve gelişmişliğine paralel olarak keskin ve net görebilme çok gelişmiştir.Durdukları yerde bir dairenin 300 derecelik sahasını görebilirler

İşitme organı olan kulak gözlerin hemen arkasında,başın iki yanında yer alır. Kuşlarda da kulak,iç,orta ve dış kulak olmak üzere üç kısımdan ibarettir.Fakat dış kulak pek dikkati çekmez.Genellikle dıştan bir tutam kalem tüyü ile çevrili ve örtülüdür.Bazı kuşlarda kulağı çevreleyip örten kalem tüylerinin rengi değişiktir

Koku alma organı burun üst gaganın dip kısmında yer alır. Çoğunlukla tam olmayan bir ara perde ile ayrılmış burun boşluğunda koku alma görevini taşıyan midye şeklinde bir çift oluşum vardır.Her iki burun deliği üst gaga dibine yakın bir yerde bulunur.Bazı kuşlarda burun delikleri sert kıllarla örtülüdür(kuzgun). Bazılarında ise (fırtına kuşları) boru şeklinde uzamış ve birbiriyle birleşmiştir

Tat alma organı dil ve gaganın iç kısmıdır.yumuşak olan dil dibi ile damakta yer alan tomurcuklar vasıtasıyla tad alma olayı gerçekleşir

Gaga ve dil dokunma organı vazifesini de görmektedir. Çulluklar,ördekler ve genellikle diğer su kuşlarında yumuşak gaga derisi üzerinde yer alan cisimcikler gaganın dokunma organı olarak iş görmesini sağlar.Ayrıca böceklerle beslenen diğer bazı kuşlarda (ağaçkakanlar) oldukça uzun olan dilleri de dokunma vazifesini görür.


Dış Görünüş

Başlıca karakteristikleri vücutlarının çok değişik renklerde tüylerle kaplı olmaları ve gövdelerinin iki yanında yer alan kanatları ile uçabilmeleridir.Kuş vücudunun bazı yerleri gaga,ayak ve parmakları ile akbaba gibi bazı kuşlarda boyun kısmı tüysüzdür.Kuşlarda ayaklar yürümeye,yüzmeye,tırmanmaya ve tutunmaya yarar.Ayaklar genellikle sert pullarla kaplıdır.Bazı türlerde ayakların hatta tırnaklara kadar parmaklarında tüylerle kaplı olduğu görülür.Değişik şekillerdeki gaga sert keratinden oluşur.Bazı türlerde gaga yumuşak bir deriyle kaplıdır.Gagalar kuşların beslenme tarzlarına bağlı olarak çok değişik şekillerdedir.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 08:09 PM .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.