.

 

YEREL İSMİ ( LATİNCE İSMİ )

1 A. Fıstığı ( Pistacia vera )
2 Abdestbozan ( Poterium spinosum )
3 Abution ( Abution avicenea )
4 Acem karabuğdayı ( Polygonum persicaria )
5 Açık rastık ( Ustilago nudo hordei )
6 Adi dişotu ( Galeopsis sp. )
7 Adi papatya ( Anthemis sp. )
8 Ağ kurdu ( Hyponomeuta malinellus )
9 Ağaç sarı kurdu ( Zeuzera pyrina )
10 Akçaçiçeği ( Thlapsi arvense )
11 Akdeniz meyve sineği ( Ceratitis capitata )
12 Akdiken ( Crataegus sp. )
13 Akdiken akarı ( Tetranychus viennensis )
14 alternaria yanıklığı ( alternaria sp. )
15 Altın kelebek ( Euproctis chrysorrhoea )
16 Ambar zararlıları ( Warehouse pests )
17 Amerikan beyaz kelebeği ( Hyphantria cunea )
18 Anadolu şahteresi ( Fumaria anatolica )
19 Anason ( Pimpinella anisum, Illicium anisatum )
20 Anason güvesi ( Depressaria daucivorella )
21 Antepfıstığı iç kurdu ( Megastigmus pistaciae, Recurvaria pistaciicola )
22 Antraknoz ( Elsinoe ampelina )
23 Apion ( Apion )
24 Arap baklası ( Vaccaria pyramidata )
25 Armut ( Pyrus communis )
26 Armut kaplanı ( Stephanitis pyri )
27 Armut kırmızı kabuklu biti ( Epidiaspis legerili )
28 Armut memeli pası ( Gymnosporangium fuscum )
29 Armut psillası ( Psylla pyri )
30 Armut yaprak piresi ( Psylla pyri )
31 Armut yaprak uyuzu ( Eriophyes pyri )
32 Armutta karaleke ( Ventura pirina )
33 Arpa ( Hordeum sativum )
34 Arpa güvesi ( Sitotroga cerealella )
35 Arpa ve buğdayda kökboğazı yanıklığı ( Pseudocercosporella herpotrichoides, Rhizoctonia cerealis, Fusarium culmorum )
36 Asa otu ( Ferula commonis )
37 Aspir ( Carthamus tictorius )
38 Aspir yaprak lekesi ( alternaria carthami )
39 At kuyruğu ( Equisetum arvense )
40 Ateş yanıklığı ( Erwinia amylovora )
41 Avrupa kırmızı örümceği ( Panonychus ulmi )
42 Avrupa yassı örümceği ( Penonychus ulmi )
43 Ayak otu ( Carex sp. )
44 Ayçiçeği ( Helianthus annus L. )
45 Ayçiçeği - Patates ( Helianthus annus L., Solanum tuberosum )
46 Ayrık ( Cynedon dactylon )
47 Ayrık otu ( Equisetum arvense )
48 Ayva ( Cyolonia vulgaris )
49 Ayva monilyası ( Sclerotinia linhartiana )
50 Badem ( Amygdalus communis )
51 Badem iç kurdu ( Eurytoma amygdali )
52 Bağ ( Vitis vinifera )
53 Bağ çadır tırtılı ( Arctia sp. )
54 Bağ göz kurdu ( Theresimima ampelophaga )
55 Bağ küllemesi ( Uncinula necator )
56 Bağ maymuncukları ( Otiorrynchus sp. )
57 Bağ mildiyösü ( Plasmopara viticola )
58 Bağ pirali dürmece ( Sparganothia pilleriana )
59 Bağ thripsleri ( Thrips sp., Anophothrips vitis, Drepanothrips reuteri, Heplothrips sp. )
60 Bağ uyuzu ( Eriophyes vitis )
61 Bağ yaprak piresi ( Erytroneura adanae )
62 Bağda ölü kol ( Phomopsis viticola )
63 Bağda unlu bit ( Planoccoccus citri )
64 Bakla ( Hibiscus esculentus )
65 Baklagil tohum böceği ( Bruchus sp. )
66 Baklagiller ( Leguminosae )
67 Bakteriyel benek hastalığı ( P. syringae pv. tomato )
68 Bakteriyel leke hastalığı ( X. campetris pv. vesicatoria )
69 Ballıbaba ( Lamium sp., Wiedemania orientalis )
70 Bambul ( Anisoplia sp. )
71 Bambulotu ( Heliotropium europeum )
72 Baş lahana ( Brassica oleraceae var. capitata )
73 Begonya küllemesi ( Oidium begoniae )
74 Benekli darıcan ( Echinochloa colonum )
75 Beyaz sinek ( Bemisia tabaci )
76 Bezelye ( Pisum sativum )
77 Biber ( Capsicum annum )
78 Biber gal sineği ( Asphondylia capsici )
79 Bitki tahtakuruları ( Exolygus gamellatus )
80 Bostan çökerten ( Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia sp. )
81 Boya otu ( Chrozophora tinctoria )
82 Boynuzotu ( Cerastium dicotomum )
83 Bozkurt ( Mamestra sp., Agrotis sp. )
84 Bozot ( Heliotropium europaeum )
85 Böğürtlen ( Rubus sp. )
86 Brüksel lahana ( Brassica oleraceae var. gemmifera )
87 Buğday ( Triticum aestivum )
88 Buğday biti ( Sitophilus granarius )
89 Buğday hortumlu böceği ( Pachytychius hordei )
90 Buy ( Poa annua )
91 Büyük domuz pıtrağı ( Xanthium stromonium )
92 Ceviz ( Juglans regia )
93 Cevizde antraknoz ( Gnomonia leptostyla )
94 Çam çiçeği ( Geranium tuberosum )
95 Çam kese böceği ( Thaumetapoea pityocampa )
96 Çam kese tırtılı ( Thaumetopea pityocampa )
97 Çatalotu ( Digitaria sp. )
98 Çay ( Camelia sinensis )
99 Çay filiz güvesi ( Parametriotes theae )
100 Çay koşnili ( Pulvinaria floccifera )
101 Çayır tırtılı ( Loxostege sticticalis )
102 Çekirgeler ( Locusts )
103 Çeltik ( Oryza sativa )
104 Çeti ( Prosophis stephaniana )
105 Çiçek monilyası ( Monilia laxa )
106 Çiçek sap sokanı ( Calccoris trivilis )
107 Çiçek soğanı akarı ( Rhizoglyphus echinopus )
108 Çilek ( Fragaria vesca )
109 Çim ( Lolium sp. )
110 Çin lahanası ( Brassica pekinensis )
111 Çizgili pamuk yaprak kurdu ( Spodoptera exiqua )
112 Çizgili yaprak kurdu ( Spodoptera exiqua )
113 Çoban çantası ( Casella bursa-pastoris )
114 Çoban değneği ( Polygonum convolvulus, P. aviculare )
115 Çökerten ( Pythium sp. )
116 Dal güvesi ( Kermania pistaciella )
117 Dalkıran ( Xyleborus dispar )
118 Danaburnu ( Gryllotalpa gryllotalpa )
119 Darıcan ( Echinochloa crus-galli )
120 Delice ( Lolium sp. )
121 Demir dikeni ( Tribulus terrestris )
122 Deniz sazı ( Scirpus maritimus )
123 Depo çürüklüğü-hastalıktan sonra daldırma ( Penicillum sp. )
124 Dereotu ( Anethum greveolens )
125 Devedikeni ( Alhangi camelorum )
126 Diken ( Carduus natus )
127 Dikenli kurt ( Earias insulana )
128 Dil kanatan ( Scandix pecten veneris, Gallium sp. )
129 Dipotu ( Potamogeton sp. )
130 Doğu meyve güvesi ( Laspeyresia molesta )
131 Domates ( Lycopersican esculentum )
132 Domates bakteriyel benek hastalığı ( Pseudomanas syringae pv. tomato )
133 Domates bakteriyel leke hastalığı ( Xanthomonas campestris pv. vesicatoria )
134 Domates fidelerinde çökerten ( Pythium sp., Rhizoctonia sp., alternaria sp., Fusarium sp. )
135 Domates kurşuni küf ( Botrytis cinerae )
136 Domates mildiyösü ( Phytophthora infestans )
137 Domates ve patates mildiyösü ( Phytophthora infestans )
138 Domates yaprak küfü ( Cladosporium fulvum )
139 Domuz pıtrağı ( Xanthium sp. )
140 Dut ( Marus alba )
141 Dut kabuklu biti ( Pseudaulacapis pentagona )
142 Düğmeotu ( Galinsoga parviflora )
143 Düğün çiçeği ( Ranunculus arvensis )
144 Dürmece ( Spargonatis pilleriana )
145 Ekin bambul böceği ( Anisoplia sp. )
146 Ekin güvesi ( Syringopais temperatella )
147 Ekin kambur böceği ( Zabrus melancholicus )
148 Ekin koşnili ( Margarodes tritici )
149 Ekin pireleri ( Phyllotreta sp. )
150 Ekşilik böcekleri ( Carpophilus sp. )
151 Elma ( Malus communis )
152 Elma ağ kurdu ( H. malinellus )
153 Elma gal afidi ( Dysaphis sp. )
154 Elma gövde kabuk kurdu ( Synanthedon myopaeformis )
155 Elma gövde kurdu ( Synanthedon myopaeformis )
156 Elma iç kurdu ( Cydia pomonella )
157 Elma küllemesi ( Podosphaera leucotricha )
158 Elma pamuklu biti ( Eriosoma lanigerum )
159 Elma ve armutta kara leke ( V. inaequalis, V. pirina )
160 Elmada karaleke ( Venturia inaequalis )
161 Elmada külleme ( Podosphaera leucotricha )
162 Elmada yaprak biti ( Aphis pomi )
163 Elmada yaprak büken ( Archips sp. )
164 Elmada yaprak galeri güveleri ( Litnocolletis sp., Stigmella sp. )
165 Emici böcekler ( Lygus sp. )
166 Enginar ( Cynara scolymus )
167 Erik ( Prunus domestica )
168 Erik cep hastalığı ( Taphrina pruni )
169 Erik içi kurdu ( Laspeyresia funebrana )
170 Erik unlu biti ( Hyalopterus pruni )
171 Erken yaprak yanıklığı ( Altenaria solani )
172 Eşek Marulu ( Sonchus arvensis )
173 Fare kulağı ( Anagallis arvensis )
174 Fasulye ( Phaseolus vulgaris )
175 Fasulye adi yaprak ve hale yanıklığı ( X. campestris, P. syringae )
176 Fasulye antraknozu ( Colletotrichum lindemuthianum )
177 Fasulye kapsül kurdu ( Etiella zinckenella )
178 Fasulye pası ( Uromyces phaseoli )
179 Fasulyede kök çürüklüğü ( Fusarium sp., Macrophomina phaseoli, Rhizoctonia sp., Stemphylium sp. )
180 Fasulyede pas ( Uromyces phaseol )
181 Fidan dip kurtları ( Capnodis sp. )
182 Fide kök çürüklüğü ( Rhizoctonia sp., Fusarium sp., alternaria sp., Macrophomina sp. )
183 Fidelerde çökerten ( Pythium pruni, alternaria sp., Fusarium sp., Sclerotinia sp. )
184 Filiz güvesi ( Anarşia linetella )
185 Fındık ( Coryllus avellana, C. heterophylla )
186 Fındık faresi ( Muscardinus sp.-repellent- )
187 Fındık filiz güvesi ( Gypsonoma dealbana )
188 Fındık kokarcası ( Palomena prasina )
189 Fındık kozalak akarı ( Eriophyes avellanae )
190 Fındık kurdu ( Balaninus nucum )
191 Fıstık dal güvesi ( Kermania pistaciella )
192 Fıstık göz kurdu ( Thaumetopoea solitaria )
193 Fıstık kara göz kurdu ( Chaetoptelius vestitus )
194 Fıstık yaprak pisilasi ( Agonoscena sp. )
195 Gal sineği ( Mikomyia coryli )
196 Galeri Sineği ( Liriomyza trifolii )
197 Gamalı kelebek ( Plusia gamma )
198 Gelincik ( Papaver rhoeas )
199 Glayöl çiçek soğanı akarı ( Rhizoglyphus echinopus )
200 Göbek kurdu ( Hellula undalis )
201 Gökbaş ( Centaurea cyanus )
202 Gönül hardalı ( Myagrum perfoliatum )
203 Gövde kabuk kurdu ( Synanthedon myopaeformis )
204 Göz kurdu ( Anthonomus sp. )
205 Greyfurt ( Citrus paradisi )
206 Gül ( Rosa centifolia )
207 Gül filiz burgusu ( Ardis brunniventris )
208 Gül hortumlu böceği ( Rhynchites hungaricus )
209 Gül küllemesi ( Sphaerotheca pannosa var. rosae )
210 Halkalı leke hastalığı ( Cycloconium oleaginum )
211 Hardal ( Sinapis arvensis )
212 Harnup güvesi ( Ectomyelois ceratoiae )
213 Hasırotu ( Typha latifolia )
214 Haşhaş ( Papaver somniferum L. )
215 Haşhaş kök kurdu ( Ceuthorhynchus denticulatus )
216 Havuç ( Davcus carota )
217 Haziran böceği ( Polyphylla fullo )
218 Hıyar ( Cucumis sativus )
219 Hıyar köşeli yaprak lekesi ( Pseudomonas syringae )
220 Hıyar küllemesi ( Erysiphe cichoracearum )
221 Hıyar ve kavunda yalancı mildiyö ( P. cubensis )
222 Hıyarda beyaz çürüklük ( Sclerotinia sclerotiorum )
223 Hıyarda yalancı mildiyö ( Pseudoperonospora cubensis )
224 Horozibiği ( Amaranthus retloflexus )
225 Hortumlu böcek ( Sitona sp., Pachytychius hordei )
226 Hububat hortumlu böceği ( Pachytychius hordei )
227 İç fındık güvesi ( Paralipsa gullaris )
228 İç kurdu ( Recurvaria pistaciicola )
229 İki benekli kırmızı örümcek ( T. urticae )
230 İki benekli örümcek ( Tetranychus urticae )
231 İki noktalı kırmızı örümcek ( T. urticae )
232 İki noktalı örümcek ( Tetranychus urticae )
233 İmam kavuğu ( Senecio vernalis )
234 İmam pamuğu ( Abutilon avicenea )
235 İncir ( Ficus carica )
236 İncir kanlı balsırası ( Ceroplastes rusci )
237 İpliksi yeşil algler ( Nitella sp., Potomogeton sp., Myriophyllum sp., Najas sp., Alisma sp. )
238 Isırgan otu ( Urtica urens )
239 Ispanak ( Spinacia oleraceae )
240 Kabak ( Cucurbita pepo )
241 Kabakgiller ( Cucurbita pepo )
242 Kabakgillerde bostan çökerten ( Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia sp. )
243 Kabakgillerde külleme ( Erysiphe cichoracearum )
244 Kabuk yazıcı böcekleri ( Scolytus sp. )
245 Kabuklu bitler ( Aonidiella sp. )
246 Kadımalak ( Polygonum sp. )
247 Kahverengi çürüklük ( Phytophthora citrophthora )
248 Kahverengi koşnil ( Parthenolecanium corni )
249 Kahverengi örümcek ( Bryobia rubrioculus )
250 Kalkan böceği ( Cassida sp. )
251 Kamalı nematod ( Xiphinema sp. )
252 Kambur üçgen böceği ( Stictocephalus bubalus )
253 Kanarya otu ( Senecio vulgaris )
254 Kandamlası ( Adonis flamea )
255 Kandıra ( Potamogeton natans )
256 Kanlı balsıra ( Ceroplastes rusci )
257 Kanyaş ( Sorghum halepense )
258 Kapalı rastık ( Ustilago hordel )
259 Kapsül kurtları ( Etiella zinckenella, Lampides boeticus )
260 Kara göz kurdu ( Chaetoptelius vestitus )
261 Kara koşnil ( Saissetia oleae )
262 Karaçim ( Lolium rigidum )
263 Karaleke ( Venturia inaequalis )
264 Karanfil pası ( Uromyces dianthi )
265 Karaot ( Rhynchospora sp. )
266 Karapazı ( Atriplex sp. )
267 Karazenk ( Septoria pistacina )
268 Karnabahar ( Brassica oleraceae var. botrytis )
269 Karpuz ( Citrullus vulgaris )
270 Karpuz telli böceği ( Epilachna chrycomelina )
271 Kaşıkotu ( Alisma sp. )
272 Kavun ( Cucumis melo )
273 Kavun - Karpuz ( Cucumis melo, )
274 Kavun kızıl böceği ( Rhaphidopalpa foveicollis )
275 Kavun sineği ( Myopardalis pardalina )
276 Kavun-Karpuzda antraknoz ( C. lagenarium )
277 Kayısı ( Prunus armeniaca )
278 Kayısı ve şeftalide yaprak delen ( Coryneum beijerinckii )
279 Kayısıda monilya ( Monillia laxa )
280 Kaz ayağı ( Chenopodium album )
281 Kendi gelen buğday ( Triticum sp. )
282 Kendi gelen hububat ( Triticum sp., Hordeum, sp. )
283 Kereviz ( Apium gereveolens )
284 Kesici kurt ( Agrotis ypsilon )
285 Kestane ( castanea sativa )
286 Keten - Kenevir ( Linum usitassimum., Cannabis sativa sp. )
287 Kımıl ( Aelia rostrat )
288 Kimyon ( Carum carvi, Cuminum cyminum )
289 Kır teresi ( Lepidium draba )
290 Kır tırtılı ( Lymantria dispar )
291 Kiraz ( Prunus avium )
292 Kiraz sineği ( Rhagoletis cerasi )
293 Kiraz sülüğü ( Caliroa limacina )
294 Kiraz ve vişnede monilya ( Sclerotinia laxa )
295 Kırkayaklar ( Blanulus sp. )
296 Kırlangıç böceği ( Hysteropterum grylloides )
297 Kırma biti ( Tribolium confusum )
298 Kırmızı bacaklı akar ( Penthaleus major )
299 Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( Amaranthus retloflexus )
300 Kırmızı örümcek ( Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Tetranychus cinnabarinus )
301 Kırmızı örümcekler ( Tetranychus sp. )
302 Kirpidarı ( Setaria verticillate )
303 Kırtırtılı ( Lymantria dispar )
304 Kişnişotu ( Spergula arvensis )
305 Kivi ( Actinidia deliciosa )
306 Kızıl ağaç kurdu ( Coccuss coccus )
307 Kızılağaç böceği ( Agelastica alni )
308 Kleonus ( Cleonus sp. )
309 Koçan kurdu ( Sesamia nonagrioides )
310 Kokarot ( Bifora radians )
311 Kolza ( Brassica napus )
312 Koşnil ( Lecanium sp. )
313 Kozalak akarı ( Eriophyes avellana )
314 Kök boğazı çürüklüğü ( Ascochyta pinodella, Aspergillus niger )
315 Kök boğazı yanıklığı ( Phoma betae )
316 Kök kurdu ( Ceuthorynchus denticulatus )
317 Kök ur nematodu ( Meloidogyne sp. )
318 Kökboğazı çürüklüğü ( Rhizoctonia sp., Fusarium sp., Aspergillus sp. )
319 Kökboğazı yanıklığı ( Dendrypion papaveris )
320 Kök-ur nematodu ( Meloidogyne sp. )
321 Köpek lahanası ( Mercurialis annua )
322 Köpek üzümü ( Solanum nigrum )
323 Köpekdişi ayrığı ( Cynodon dactylon )
324 Köşeli yaprak leke hastalığı ( Xanthomonas malvacearum )
325 Köygöçüren ( Cirsium arvense )
326 Köygöçüren-tohumdan gelen ( Circium arvense )
327 Kuduz otu ( Allysum campestre )
328 Kurbağa kaşığı ( Alisma plantago )
329 Kurşuni küf ( Botrytis cinerae )
330 Kuru incir kurdu ( Ephestia cautella )
331 Kuru meyve akarı ( Carpophylyphus lactis )
332 Kuru meyve güvesi ( Plodia interpunctella )
333 Kuru üzüm güvesi ( Ephestia figuliella )
334 Kuşotu ( Phalaris sp. )
335 Kuşyemi ( Phalaris sp. )
336 Küçük kabuk yazıcı böcekleri ( Scolytus sp. )
337 Küçük karnabahar ( Brassica oleraceae var. italica. Brokkoli )
338 Küçük teke böceği ( Saperda populnea )
339 Külleme ( Uncinula necator, Sphaerotheca pannosa, Erysiphe cichoracearum, S.fuliginea )
340 Küsküt ( Cuscuta sp. )
341 Labada ( Rumex sp. )
342 Lahana ( Brassica oleraceae var. capitata )
343 Lahana göbek kurdu ( Hellula undalis )
344 Lahana güvesi ( Plutella maculipennis )
345 Lahana kelebeği ( Pieris brassicae )
346 Lahana kokulu böceği ( Eurydema ornatum )
347 Lahana kokulu renkli böceği ( Eurydema ornatum )
348 Lahana mildiyösü ( Peronospora brassicae )
349 Lahana sclerotinia çürüklüğü ( S. sclerotiorum )
350 Limon ( Citrus medica, Citrus limon )
351 Limonda Pas Böcüsü ( Phyllocoptrata oleivora )
352 Lixus ( Lixus sp. )
353 Lüfer otu ( Lotus palustris )
354 M. Hortumlu böceği ( Sitona crinitus )
355 Manas ( Polyphylla fullo )
356 Mandalina ( Citrus nobilis )
357 Mantolu böcek ( Amicta oboberthuri, Dissoctena sp. )
358 Marul ( Lactuca sativa )
359 Marul mildiyosü ( Bremia lactucae )
360 Mavi küf ( Perenospora tabacina )
361 Maydanoz ( Petraselinum hortense )
362 Maymuncuk ( Strophomorphus ctenotus )
363 Memeli pas ( Gymnosporangium sp. )
364 Mercimek ( Lens esculanta )
365 Mercimek - Nohut ( Lens esculanta, Cicer arietinum )
366 Mercimek hortumlu böceği ( Bruchus lentils )
367 Mercimek tohum böceği ( Bruchus lentils )
368 Meyve ağacı akarları ( Tetranychus sp., Panonychus sp., Bryobia sp. )
369 Meyve göz kurtları ( Anthonomus sp. )
370 Meyve içi kurdu ( Magatigmus pistaciae )
371 Meyve içi zararlıları ( Megastigmus sp., Recurvaria sp. )
372 Meyve testereli arılar ( Hoplocampa sp. )
373 Mildiyö ( Plasmopara viticola, Phytophthora infestans, Pseudoperonospora humuli )
374 Mısır ( Zea mays )
375 Mısır çizgili yaprak kurdu ( Spodoptera exiqua )
376 Mısır koçan kurdu ( Sesamia sp. )
377 Mısır Kurdu ( Ostrinia nubilalis )
378 Mısır maymuncuğu ( Tanymecus dilaticollis )
379 Monilya ( Monillia laxa )
380 Muhabbet çiçeği ( Reseda lutea )
381 Muz ( Musa cavendishii )
382 Nar ( Punica granatum )
383 Nohut ( Cicer arietunum )
384 Nohut antraknozu ( Ascochyta rabiel )
385 Nohut sineği ( Liriomyza cicerina )
386 Nohut yaprak sineği ( Liriomyza cicerina )
387 Nohutta antraknoz ( Ascochyta rabiei )
388 Opinar penamatoo ( Helicotylenchus multicinctus )
389 Ökse asalak otu ( Viscum album )
390 Öküz çanı ( Ononis spinosa )
391 Ölü kol ( Cryptosporella viticola )
392 Pamuk ( Gossypium herbaceum )
393 Pamuk ve Soya ( Gossypium sp., Glycine max )
394 Pamuk yaprak kurdu ( Spodoptera littoralis )
395 Pamukta kırmızı örümcekler ( Tetranychus sp. )
396 Pancar pireleri ( Chaetocnema sp., Clenosu sp., Lixus sp. )
397 Pancar piresi ( Chaetocnema tibialis )
398 Papatyalar ( Matricaria sp. )
399 Pas ( Uromyces dianthi, Phragmidium sp. )
400 Pas böcüsü ( Phyllocoptrata oleivora )
401 Patates ( Solanum tuberosum )
402 Patates böceği ( Leptinotarsa decemlineata, Dacus oleae )
403 Patates güvesi ( Gnorimoschema operculella )
404 Patates mildiyösü ( Phytophthora infestans )
405 Patates uyuzu ( Streptomyces scabies )
406 Patlıcan ( Solanum malongena )
407 Patlıcan küllemesi ( Leveilula taurica )
408 Pembe kurt ( Pectinophora gassypiella )
409 Peygamber çiçeği ( Centaurea deprassa )
410 Pırasa ( Allium porrum )
411 Pirinç biti ( Sitophilus oryzae )
412 Pis kokulu yeşil böcek ( Nezara viridula )
413 Pıtrak ( Xanthium macrocarpum, Turgenia latifolia )
414 Portakal ( Citrus sinensis )
415 Prodenya ( Spodoptera littoralis )
416 Psilla ( Cocopysilla pyri )
417 Psylla ( Agonescena sp. )
418 Rastık ( Ustilago sp. )
419 Rastık hastalıkları ( Ustilago sp. )
420 Roka ( Eurica sativa )
421 Salkım güvesi ( Lobesia botrana )
422 Salkım otu ( Poa annua )
423 Salyangoz ( Helix sp., Helicella variegata )
424 Sandalye sazı ( Scirpus mucronatus )
425 Sanjose ( Quadraspidiotus perniciosus )
426 Sanjose kabuklu biti ( Quadraspidiotus perniciosus )
427 Sarı ağaç kurdu ( Zeuzera pirina )
428 Sarı ve kırmızı kabuklu bit ( Aonidiella sp. )
429 Sarımsak ( Allium sativum )
430 Sarıot ( Boreova orientalis )
431 Sarmaşık çoban değneği ( Polygonum convolvulus )
432 Sebze fidelerinde kök çürüklüğü ( Sclerotinia sp., Rhizoctonia sp., Pythium sp., alternaria sp., Fusarium sp. )
433 Sedefotu ( Stellaria media )
434 Semizotu ( Portulaca oleraceae )
435 Senelik köpek lahanası ( Marcularis annua )
436 Serçedili ( Stelaria media )
437 Sığır dili ( Anchusa sp. )
438 Sinekkapan ( Silene copoide )
439 Sinotu ( Plantago sp. )
440 Sirken ( Chenopodium album )
441 Siyah yaprak biti ( Toxoptera aurantii )
442 Sodaotu ( Salsola kali )
443 Soğan ( Allium capa )
444 Soğan mildiyösü ( Peronospora destructor )
445 Soğan psillası ( Bacteriocera tremblayi )
446 Soğan sineği ( Hylemia antiqua )
447 Soğanda sürme ( Urocystis cepulae )
448 Soya ( Glycine max.(L) Merr. )
449 Söğüt ( Salix sp. )
450 Söğütotu ( Potamogeton perfoliatus )
451 Spiral nematodu ( Helicotylenchus multicinctus )
452 Su sümbülü ( Potamogeton pectinatus )
453 Susam ( Sesamum inducum )
454 Susam güvesi ( Antigastra catalaunalis )
455 Sümüklü böcekler ( Agriolimax agretis, Airon sp., Limax sp. )
456 Süne ( Eurygaster integriceps )
457 Süpürgelik ( Sisymorium irio )
458 Sürme ( Tilletia sp. )
459 Sütleğen ( Euphorbia sp. )
460 Ş. Pancarı ( Beta vulgaris )
461 Şahtere ( Fumaria sp. )
462 Şeftali ( Prunus persica )
463 Şeftali filiz güvesi ( Anarsia lineatella )
464 Şeftali küllemesi ( Spherotheca pannosa )
465 Şeftali virgül kabuklu biti ( Coccomytilus halli )
466 Şeftalide monilya ( Monillia laxa )
467 Şeftalide ve kayısıda yaprak delen ( Clasterosporium carpophilum )
468 Şeftalide yaprak delen ( Clasterosporium carpophylum )
469 Şeftalide yaprak kıvırcıklığı ( Taphrina deformans )
470 Şekerpancarı sineği ( Pegomyia hyoscyami )
471 Şerbetçiotu ( Humulus lupulus )
472 Şeytan elması ( Datura stramonium )
473 Şıralı zenk ( Idiocerus stali )
474 Tahıl küllemesi ( Erysiphe graminis )
475 Tarla akçaçiçeği ( Thlapsi arvense )
476 Tarla fare kulağı ( Anagallis arvensis )
477 Tarla sarmaşığı ( Convulvulus arvensis )
478 Tarla tavşanı ( Lepus sp.-repellent- )
479 Taş yoncası ( Metilothus sp. )
480 Tatlı kurt ( Lasioderma serricorne )
481 Tatula ( Datura stromonium )
482 Tavşan bıyığı ( Poa annua )
483 Tel kurdu ( Agriotes sp. )
484 Tel kurtları ( Agriotes sp. )
485 Telli böceği ( Epilachna chrysomelina )
486 Tepegöz ( Tripos concriformis )
487 Testereli arılar ( Hoplocampa sp. )
488 Testereli böcek ( Oryzaephlus surinamensis )
489 Thrips ( Thrips tabaci )
490 Tilki kuyruğu ( Alopecurus sp. )
491 Tohum böceği ( Bruchus sp. )
492 Tohum sineği ( Hylemia cilicrura, Delia platura )
493 Tohumdan gelen geliç ( Sorghum sp. )
494 Tomurcam akarı ( Aceria sheldoni )
495 Tomurcuk akarı ( Aceria sheldoni )
496 Tomurcuk kurdu ( Recurvaria pistaslicola )
497 Tomurcuk tırtılları ( H. nubiferana, S.oceliana, R nalella )
498 Topalak ( Cyprus rotundum, Cyperius difformi, Cyperus sp. )
499 Toprak pire böcekleri ( Phyllotrata sp. )
500 Toprak pireleri ( Phyllotreta sp. )
501 Toprak solucanı ( Lumbricus sp. )
502 Toprakaltı zararlıları ( Agriotes sp., Collembala sp., Blaaıuıus sp. )
503 Trabzon hurması ( Diospyros kaki )
504 Turp ( Ruphanus sativus )
505 Turunçgil beyaz sineği ( Dialeurodes citri )
506 Turunçgil kırmızı örümceği ( Panonychus citri )
507 Turunçgil nematodu ( Tylenchulus semipenetrans )
508 Turunçgiller ( Citrus sp. )
509 Turunçgiller çiçek güvesi ( Prays citri )
510 Turunçgiller siyah yaprak biti ( Toxoptera aurathii )
511 Tütün ( Nicotiana tabacum )
512 Tütün fideliklerinde solucanlar ( Lumbricus sp. )
513 Tütün gebesi ( Gnorimocshema operculella )
514 Tütün güvesi ( Ephestia elutella )
515 Tütün thiripsi ( Thrips tabaci )
516 Tüylü ballıbaba ( Viedemannia orientalis )
517 Uçkurutan ( Deuterophoma tracheiphila )
518 Unlu bit ( Planococcus citri )
519 Unlu erik biti ( Hyalopterus pruni )
520 Uyuzotu ( Vicia sp. )
521 Üzüm ( Vitis vinifera )
522 Venüsotu, topalak ( Cyperus sp. )
523 Virgül kabuklu biti ( Lepidosaphes ulmi )
524 Virgül koşnili ( Lepidosaphes ulmi )
525 Vişnede monilya ( Monilia laxa )
526 Y. Kırmızı Pancar ( Beta vulgaris )
527 Yabani bakla ( Vicia sp. )
528 Yabani çam çiçeği ( Geranium tuberosum )
529 Yabani çiviotu ( Isatis tinctoria )
530 Yabani darı ( Panicum sp. )
531 Yabani fiğ ( Vicia sp. )
532 Yabani gül ( Rosa sp. )
533 Yabani hardal ( Sinapis arvenesis )
534 Yabani havuç ( Daucus carrota )
535 Yabani krizantem ( Chrysanthemum segetum )
536 Yabani salata ( Lactuca scariola )
537 Yabani tere ( Lepidium latifolium )
538 Yabani turp ( Raphanus sp. )
539 Yabani yulaf ( Avena fatua )
540 Yağ gülünde yaprak biti ( Macrosiphum rosae )
541 Yağlıot ( Gypsophila pilosa )
542 Yalancı mildiyö ( Pseudoperonospora cubensis )
543 Yanıklık ( alternaria sp. )
544 Yapışkanotu ( Gallium aparine )
545 Yaprak biti ( Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Myzus persicae, Aphis pomi )
546 Yaprak bitleri ( Myzus persicae, Aphis gossypii, Hyadaphis foeniculi )
547 Yaprak böceği ( Piesma maculata )
548 Yaprak bükenler ( Archips sp. )
549 Yaprak çizgi hastalığı ( Pyrenophora graminea )
550 Yaprak delen ( Coryneum beijerinkii )
551 Yaprak galeri güveleri ( Lithocolietis, Stigmella sp. )
552 Yaprak galeri güvesi ( Phyllonorycter coryfifoliella, P. gerasimovi )
553 Yaprak galeri sineği ( Liriomyza trifolii )
554 Yaprak iç güvesi ( Recurvaria pitaciacola )
555 Yaprak iç kurdu ( Cydia pomonella )
556 Yaprak kıvırcıklığı ( Taphrina deformans )
557 Yaprak kurdu ( Spodoptera littoralis )
558 Yaprak kurtları ( Spodoptera sp., Mamestra sp., Plusia sp. )
559 Yaprak leke hastalığı ( Mycosphaerella sp., Cercospora beticola )
560 Yaprak lekesi ( Cercospora beticola )
561 Yaprak piresi ( Psylla pyricola, Empoasca sp. )
562 Yaprak psilası ( Agonoscena targioni, A. succincta )
563 Yarakoşnili ( Polinia pollini )
564 Yarıaçık rastık ( Ustilago nigra )
565 Yarıaçık ve kapalı rastık ( Ustilago sp. )
566 Yassı akar ( Cenopalpus pulcher )
567 Yavşan otu ( Veronica sp. )
568 Yay kuyruklular ( Collembola sp. )
569 Yedi uyur ( Glis glis )
570 Yeni dünyada kara leke hastalığı ( Venturia inaequalis var. eriobotryae )
571 Yer Fıstığı ( Arachis hypogaea L. )
572 Yerfesleğeni ( Mercurialis sp. )
573 Yeşil kurt ( Heliothis armigera, H. viriplace )
574 Yeşil küf - Depo çürüklüğü ( Penicillium sp. )
575 Yeşil mavi küf çürüklüğü ( Pericilhum sp. )
576 Yıldız koşnili ( Ceroplastes floridensis )
577 Yoğurtotu ( Galium coranatum )
578 Yonca ( Medicago sativa )
579 Yonca hortumlu böceği ( Hypera variabilis )
580 Yumuşak koşnil ( Coccus pseudomognoliarum )
581 Yüzük kelebeği ( Malacosoma neustrial )
582 Zabrus ( Zabrus melancholicus )
583 Zeytin ( Olea europea )
584 Zeytin güvesi ( Prays oleae )
585 Zeytin kabuklu biti ( Parlatoria oleae )
586 Zeytin kara koşnili ( Saissetia oleae )
587 Zeytin kırlangıç böceği ( Hysteropterum grylloides )
588 Zeytin koşnili ( Parlatoria oleae )
589 Zeytin kurdu ( Coenorrhinus oribripennis )
590 Zeytin pamuklu biti ( Euphyllura olivina )
591 Zeytin sineği ( Dacus oleae )

1 Abutilon avicenea = İmam pamuğu
2 Abution avicenea = Abution
3 Aceria sheldoni = Tomurcam akarı
4 Aceria sheldoni = Tomurcuk akarı
5 Actinidia deliciosa = Kivi
6 Adonis flamea = Kandamlası
7 Aelia rostrat = Kımıl
8 Agelastica alni = Kızılağaç böceği
9 Agonescena sp. = Psylla
10 Agonoscena sp. = Fıstık yaprak pisilasi
11 Agonoscena targioni, A. succincta = Yaprak psilası
12 Agriolimax agretis, Airon sp., Limax sp. = Sümüklü böcekler
13 Agriotes sp. = Tel kurdu
14 Agriotes sp. = Tel kurtları
15 Agriotes sp., Collembala sp., Blaaıuıus sp. = Toprakaltı zararlıları
16 Agrotis ypsilon = Kesici kurt
17 Alhangi camelorum = Devedikeni
18 Alisma plantago = Kurbağa kaşığı
19 Alisma sp. = Kaşıkotu
20 Allium capa = Soğan
21 Allium porrum = Pırasa
22 Allium sativum = Sarımsak
23 Allysum campestre = Kuduz otu
24 Alopecurus sp. = Tilki kuyruğu
25 Altenaria solani = Erken yaprak yanıklığı
26 alternaria carthami = Aspir yaprak lekesi
27 alternaria sp. = alternaria yanıklığı
28 alternaria sp. = Yanıklık
29 Amaranthus retloflexus = Horozibiği
30 Amaranthus retloflexus = Kırmızı köklü tilki kuyruğu
31 Amicta oboberthuri, Dissoctena sp. = Mantolu böcek
32 Amygdalus communis = Badem
33 Anagallis arvensis = Fare kulağı
34 Anagallis arvensis = Tarla fare kulağı
35 Anarsia lineatella = Şeftali filiz güvesi
36 Anarşia linetella = Filiz güvesi
37 Anchusa sp. = Sığır dili
38 Anethum greveolens = Dereotu
39 Anisoplia sp. = Bambul
40 Anisoplia sp. = Ekin bambul böceği
41 Anthemis sp. = Adi papatya
42 Anthonomus sp. = Göz kurdu
43 Anthonomus sp. = Meyve göz kurtları
44 Antigastra catalaunalis = Susam güvesi
45 Aonidiella sp. = Kabuklu bitler
46 Aonidiella sp. = Sarı ve kırmızı kabuklu bit
47 Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Myzus persicae, Aphis pomi = Yaprak biti
48 Aphis pomi = Elmada yaprak biti
49 Apion = Apion
50 Apium gereveolens = Kereviz
51 Arachis hypogaea L. = Yer Fıstığı
52 Archips sp. = Elmada yaprak büken
53 Archips sp. = Yaprak bükenler
54 Arctia sp. = Bağ çadır tırtılı
55 Ardis brunniventris = Gül filiz burgusu
56 Ascochyta pinodella, Aspergillus niger = Kök boğazı çürüklüğü
57 Ascochyta rabiei = Nohutta antraknoz
58 Ascochyta rabiel = Nohut antraknozu
59 Asphondylia capsici = Biber gal sineği
60 Atriplex sp. = Karapazı
61 Avena fatua = Yabani yulaf
62 Bacteriocera tremblayi = Soğan psillası
63 Balaninus nucum = Fındık kurdu
64 Bemisia tabaci = Beyaz sinek
65 Beta vulgaris = Ş. Pancarı
66 Beta vulgaris = Y. Kırmızı Pancar
67 Bifora radians = Kokarot
68 Blanulus sp. = Kırkayaklar
69 Boreova orientalis = Sarıot
70 Botrytis cinerae = Domates kurşuni küf
71 Botrytis cinerae = Kurşuni küf
72 Brassica napus = Kolza
73 Brassica oleraceae var. botrytis = Karnabahar
74 Brassica oleraceae var. capitata = Baş lahana
75 Brassica oleraceae var. capitata = Lahana
76 Brassica oleraceae var. gemmifera = Brüksel lahana
77 Brassica oleraceae var. italica. Brokkoli = Küçük karnabahar
78 Brassica pekinensis = Çin lahanası
79 Bremia lactucae = Marul mildiyosü
80 Bruchus lentils = Mercimek hortumlu böceği
81 Bruchus lentils = Mercimek tohum böceği
82 Bruchus sp. = Baklagil tohum böceği
83 Bruchus sp. = Tohum böceği
84 Bryobia rubrioculus = Kahverengi örümcek
85 C. lagenarium = Kavun-Karpuzda antraknoz
86 Calccoris trivilis = Çiçek sap sokanı
87 Caliroa limacina = Kiraz sülüğü
88 Camelia sinensis = Çay
89 Capnodis sp. = Fidan dip kurtları
90 Capsicum annum = Biber
91 Carduus natus = Diken
92 Carex sp. = Ayak otu
93 Carpophilus sp. = Ekşilik böcekleri
94 Carpophylyphus lactis = Kuru meyve akarı
95 Carthamus tictorius = Aspir
96 Carum carvi, Cuminum cyminum = Kimyon
97 Casella bursa-pastoris = Çoban çantası
98 Cassida sp. = Kalkan böceği
99 castanea sativa = Kestane
100 Cenopalpus pulcher = Yassı akar
101 Centaurea cyanus = Gökbaş
102 Centaurea deprassa = Peygamber çiçeği
103 Cerastium dicotomum = Boynuzotu
104 Ceratitis capitata = Akdeniz meyve sineği
105 Cercospora beticola = Yaprak lekesi
106 Ceroplastes floridensis = Yıldız koşnili
107 Ceroplastes rusci = İncir kanlı balsırası
108 Ceroplastes rusci = Kanlı balsıra
109 Ceuthorhynchus denticulatus = Haşhaş kök kurdu
110 Ceuthorynchus denticulatus = Kök kurdu
111 Chaetocnema sp., Clenosu sp., Lixus sp. = Pancar pireleri
112 Chaetocnema tibialis = Pancar piresi
113 Chaetoptelius vestitus = Fıstık kara göz kurdu
114 Chaetoptelius vestitus = Kara göz kurdu
115 Chenopodium album = Kaz ayağı
116 Chenopodium album = Sirken
117 Chrozophora tinctoria = Boya otu
118 Chrysanthemum segetum = Yabani krizantem
119 Cicer arietunum = Nohut
120 Circium arvense = Köygöçüren-tohumdan gelen
121 Cirsium arvense = Köygöçüren
122 Citrullus vulgaris = Karpuz
123 Citrus medica, Citrus limon = Limon
124 Citrus nobilis = Mandalina
125 Citrus paradisi = Greyfurt
126 Citrus sinensis = Portakal
127 Citrus sp. = Turunçgiller
128 Cladosporium fulvum = Domates yaprak küfü
129 Clasterosporium carpophilum = Şeftalide ve kayısıda yaprak delen
130 Clasterosporium carpophylum = Şeftalide yaprak delen
131 Cleonus sp. = Kleonus
132 Coccomytilus halli = Şeftali virgül kabuklu biti
133 Coccus pseudomognoliarum = Yumuşak koşnil
134 Coccuss coccus = Kızıl ağaç kurdu
135 Cocopysilla pyri = Psilla
136 Coenorrhinus oribripennis = Zeytin kurdu
137 Collembola sp. = Yay kuyruklular
138 Colletotrichum lindemuthianum = Fasulye antraknozu
139 Convulvulus arvensis = Tarla sarmaşığı
140 Coryllus avellana, C. heterophylla = Fındık
141 Coryneum beijerinckii = Kayısı ve şeftalide yaprak delen
142 Coryneum beijerinkii = Yaprak delen
143 Crataegus sp. = Akdiken
144 Cryptosporella viticola = Ölü kol
145 Cucumis melo = Kavun
146 Cucumis melo, = Kavun - Karpuz
147 Cucumis sativus = Hıyar
148 Cucurbita pepo = Kabak
149 Cucurbita pepo = Kabakgiller
150 Cuscuta sp. = Küsküt
151 Cycloconium oleaginum = Halkalı leke hastalığı
152 Cydia pomonella = Elma iç kurdu
153 Cydia pomonella = Yaprak iç kurdu
154 Cynara scolymus = Enginar
155 Cynedon dactylon = Ayrık
156 Cynodon dactylon = Köpekdişi ayrığı
157 Cyolonia vulgaris = Ayva
158 Cyperus sp. = Venüsotu, topalak
159 Cyprus rotundum, Cyperius difformi, Cyperus sp. = Topalak
160 Dacus oleae = Zeytin sineği
161 Datura stramonium = Şeytan elması
162 Datura stromonium = Tatula
163 Daucus carrota = Yabani havuç
164 Davcus carota = Havuç
165 Dendrypion papaveris = Kökboğazı yanıklığı
166 Depressaria daucivorella = Anason güvesi
167 Deuterophoma tracheiphila = Uçkurutan
168 Dialeurodes citri = Turunçgil beyaz sineği
169 Digitaria sp. = Çatalotu
170 Diospyros kaki = Trabzon hurması
171 Dysaphis sp. = Elma gal afidi
172 Earias insulana = Dikenli kurt
173 Echinochloa colonum = Benekli darıcan
174 Echinochloa crus-galli = Darıcan
175 Ectomyelois ceratoiae = Harnup güvesi
176 Elsinoe ampelina = Antraknoz
177 Ephestia cautella = Kuru incir kurdu
178 Ephestia elutella = Tütün güvesi
179 Ephestia figuliella = Kuru üzüm güvesi
180 Epidiaspis legerili = Armut kırmızı kabuklu biti
181 Epilachna chrycomelina = Karpuz telli böceği
182 Epilachna chrysomelina = Telli böceği
183 Equisetum arvense = At kuyruğu
184 Equisetum arvense = Ayrık otu
185 Eriophyes avellana = Kozalak akarı
186 Eriophyes avellanae = Fındık kozalak akarı
187 Eriophyes pyri = Armut yaprak uyuzu
188 Eriophyes vitis = Bağ uyuzu
189 Eriosoma lanigerum = Elma pamuklu biti
190 Erwinia amylovora = Ateş yanıklığı
191 Erysiphe cichoracearum = Hıyar küllemesi
192 Erysiphe cichoracearum = Kabakgillerde külleme
193 Erysiphe graminis = Tahıl küllemesi
194 Erytroneura adanae = Bağ yaprak piresi
195 Etiella zinckenella = Fasulye kapsül kurdu
196 Etiella zinckenella, Lampides boeticus = Kapsül kurtları
197 Euphorbia sp. = Sütleğen
198 Euphyllura olivina = Zeytin pamuklu biti
199 Euproctis chrysorrhoea = Altın kelebek
200 Eurica sativa = Roka
201 Eurydema ornatum = Lahana kokulu böceği
202 Eurydema ornatum = Lahana kokulu renkli böceği
203 Eurygaster integriceps = Süne
204 Eurytoma amygdali = Badem iç kurdu
205 Exolygus gamellatus = Bitki tahtakuruları
206 Ferula commonis = Asa otu
207 Ficus carica = İncir
208 Fragaria vesca = Çilek
209 Fumaria anatolica = Anadolu şahteresi
210 Fumaria sp. = Şahtere
211 Fusarium sp., Macrophomina phaseoli, Rhizoctonia sp., Stemphylium sp. = Fasulyede kök çürüklüğü
212 Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia sp. = Bostan çökerten
213 Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia sp. = Kabakgillerde bostan çökerten
214 Galeopsis sp. = Adi dişotu
215 Galinsoga parviflora = Düğmeotu
216 Galium coranatum = Yoğurtotu
217 Gallium aparine = Yapışkanotu
218 Geranium tuberosum = Çam çiçeği
219 Geranium tuberosum = Yabani çam çiçeği
220 Glis glis = Yedi uyur
221 Glycine max.(L) Merr. = Soya
222 Gnomonia leptostyla = Cevizde antraknoz
223 Gnorimocshema operculella = Tütün gebesi
224 Gnorimoschema operculella = Patates güvesi
225 Gossypium herbaceum = Pamuk
226 Gossypium sp., Glycine max = Pamuk ve Soya
227 Gryllotalpa gryllotalpa = Danaburnu
228 Gymnosporangium fuscum = Armut memeli pası
229 Gymnosporangium sp. = Memeli pas
230 Gypsonoma dealbana = Fındık filiz güvesi
231 Gypsophila pilosa = Yağlıot
232 H. malinellus = Elma ağ kurdu
233 H. nubiferana, S.oceliana, R nalella = Tomurcuk tırtılları
234 Helianthus annus L. = Ayçiçeği
235 Helianthus annus L., Solanum tuberosum = Ayçiçeği - Patates
236 Helicotylenchus multicinctus = Opinar penamatoo
237 Helicotylenchus multicinctus = Spiral nematodu
238 Heliothis armigera, H. viriplace = Yeşil kurt
239 Heliotropium europaeum = Bozot
240 Heliotropium europeum = Bambulotu
241 Helix sp., Helicella variegata = Salyangoz
242 Hellula undalis = Göbek kurdu
243 Hellula undalis = Lahana göbek kurdu
244 Hibiscus esculentus = Bakla
245 Hoplocampa sp. = Meyve testereli arılar
246 Hoplocampa sp. = Testereli arılar
247 Hordeum sativum = Arpa
248 Humulus lupulus = Şerbetçiotu
249 Hyalopterus pruni = Erik unlu biti
250 Hyalopterus pruni = Unlu erik biti
251 Hylemia antiqua = Soğan sineği
252 Hylemia cilicrura, Delia platura = Tohum sineği
253 Hypera variabilis = Yonca hortumlu böceği
254 Hyphantria cunea = Amerikan beyaz kelebeği
255 Hyponomeuta malinellus = Ağ kurdu
256 Hysteropterum grylloides = Kırlangıç böceği
257 Hysteropterum grylloides = Zeytin kırlangıç böceği
258 Idiocerus stali = Şıralı zenk
259 Isatis tinctoria = Yabani çiviotu
260 Juglans regia = Ceviz
261 Kermania pistaciella = Dal güvesi
262 Kermania pistaciella = Fıstık dal güvesi
263 Lactuca sativa = Marul
264 Lactuca scariola = Yabani salata
265 Lamium sp., Wiedemania orientalis = Ballıbaba
266 Lasioderma serricorne = Tatlı kurt
267 Laspeyresia funebrana = Erik içi kurdu
268 Laspeyresia molesta = Doğu meyve güvesi
269 Lecanium sp. = Koşnil
270 Leguminosae = Baklagiller
271 Lens esculanta = Mercimek
272 Lens esculanta, Cicer arietinum = Mercimek - Nohut
273 Lepidium draba = Kır teresi
274 Lepidium latifolium = Yabani tere
275 Lepidosaphes ulmi = Virgül kabuklu biti
276 Lepidosaphes ulmi = Virgül koşnili
277 Leptinotarsa decemlineata, Dacus oleae = Patates böceği
278 Lepus sp.-repellent- = Tarla tavşanı
279 Leveilula taurica = Patlıcan küllemesi
280 Linum usitassimum., Cannabis sativa sp. = Keten - Kenevir
281 Liriomyza cicerina = Nohut sineği
282 Liriomyza cicerina = Nohut yaprak sineği
283 Liriomyza trifolii = Galeri Sineği
284 Liriomyza trifolii = Yaprak galeri sineği
285 Lithocolietis, Stigmella sp. = Yaprak galeri güveleri
286 Litnocolletis sp., Stigmella sp. = Elmada yaprak galeri güveleri
287 Lixus sp. = Lixus
288 Lobesia botrana = Salkım güvesi
289 Locusts = Çekirgeler
290 Lolium rigidum = Karaçim
291 Lolium sp. = Çim
292 Lolium sp. = Delice
293 Lotus palustris = Lüfer otu
294 Loxostege sticticalis = Çayır tırtılı
295 Lumbricus sp. = Toprak solucanı
296 Lumbricus sp. = Tütün fideliklerinde solucanlar
297 Lycopersican esculentum = Domates
298 Lygus sp. = Emici böcekler
299 Lymantria dispar = Kır tırtılı
300 Lymantria dispar = Kırtırtılı
301 Macrosiphum rosae = Yağ gülünde yaprak biti
302 Magatigmus pistaciae = Meyve içi kurdu
303 Malacosoma neustrial = Yüzük kelebeği
304 Malus communis = Elma
305 Mamestra sp., Agrotis sp. = Bozkurt
306 Marcularis annua = Senelik köpek lahanası
307 Margarodes tritici = Ekin koşnili
308 Marus alba = Dut
309 Matricaria sp. = Papatyalar
310 Medicago sativa = Yonca
311 Megastigmus pistaciae, Recurvaria pistaciicola = Antepfıstığı iç kurdu
312 Megastigmus sp., Recurvaria sp. = Meyve içi zararlıları
313 Meloidogyne sp. = Kök ur nematodu
314 Meloidogyne sp. = Kök-ur nematodu
315 Mercurialis annua = Köpek lahanası
316 Mercurialis sp. = Yerfesleğeni
317 Metilothus sp. = Taş yoncası
318 Mikomyia coryli = Gal sineği
319 Monilia laxa = Çiçek monilyası
320 Monilia laxa = Vişnede monilya
321 Monillia laxa = Kayısıda monilya
322 Monillia laxa = Monilya
323 Monillia laxa = Şeftalide monilya
324 Musa cavendishii = Muz
325 Muscardinus sp.-repellent- = Fındık faresi
326 Myagrum perfoliatum = Gönül hardalı
327 Mycosphaerella sp., Cercospora beticola = Yaprak leke hastalığı
328 Myopardalis pardalina = Kavun sineği
329 Myzus persicae, Aphis gossypii, Hyadaphis foeniculi = Yaprak bitleri
330 Nezara viridula = Pis kokulu yeşil böcek
331 Nicotiana tabacum = Tütün
332 Nitella sp., Potomogeton sp., Myriophyllum sp., Najas sp., Alisma sp. = İpliksi yeşil algler
333 Oidium begoniae = Begonya küllemesi
334 Olea europea = Zeytin
335 Ononis spinosa = Öküz çanı
336 Oryza sativa = Çeltik
337 Oryzaephlus surinamensis = Testereli böcek
338 Ostrinia nubilalis = Mısır Kurdu
339 Otiorrynchus sp. = Bağ maymuncukları
340 P. cubensis = Hıyar ve kavunda yalancı mildiyö
341 P. syringae pv. tomato = Bakteriyel benek hastalığı
342 Pachytychius hordei = Buğday hortumlu böceği
343 Pachytychius hordei = Hububat hortumlu böceği
344 Palomena prasina = Fındık kokarcası
345 Panicum sp. = Yabani darı
346 Panonychus citri = Turunçgil kırmızı örümceği
347 Panonychus ulmi = Avrupa kırmızı örümceği
348 Papaver rhoeas = Gelincik
349 Papaver somniferum L. = Haşhaş
350 Paralipsa gullaris = İç fındık güvesi
351 Parametriotes theae = Çay filiz güvesi
352 Parlatoria oleae = Zeytin kabuklu biti
353 Parlatoria oleae = Zeytin koşnili
354 Parthenolecanium corni = Kahverengi koşnil
355 Pectinophora gassypiella = Pembe kurt
356 Pegomyia hyoscyami = Şekerpancarı sineği
357 Penicillium sp. = Yeşil küf - Depo çürüklüğü
358 Penicillum sp. = Depo çürüklüğü-hastalıktan sonra daldırma
359 Penonychus ulmi = Avrupa yassı örümceği
360 Penthaleus major = Kırmızı bacaklı akar
361 Perenospora tabacina = Mavi küf
362 Pericilhum sp. = Yeşil mavi küf çürüklüğü
363 Peronospora brassicae = Lahana mildiyösü
364 Peronospora destructor = Soğan mildiyösü
365 Petraselinum hortense = Maydanoz
366 Phalaris sp. = Kuşotu
367 Phalaris sp. = Kuşyemi
368 Phaseolus vulgaris = Fasulye
369 Phoma betae = Kök boğazı yanıklığı
370 Phomopsis viticola = Bağda ölü kol
371 Phyllocoptrata oleivora = Limonda Pas Böcüsü
372 Phyllocoptrata oleivora = Pas böcüsü
373 Phyllonorycter coryfifoliella, P. gerasimovi = Yaprak galeri güvesi
374 Phyllotrata sp. = Toprak pire böcekleri
375 Phyllotreta sp. = Ekin pireleri
376 Phyllotreta sp. = Toprak pireleri
377 Phytophthora citrophthora = Kahverengi çürüklük
378 Phytophthora infestans = Domates mildiyösü
379 Phytophthora infestans = Domates ve patates mildiyösü
380 Phytophthora infestans = Patates mildiyösü
381 Pieris brassicae = Lahana kelebeği
382 Piesma maculata = Yaprak böceği
383 Pimpinella anisum, Illicium anisatum = Anason
384 Pistacia vera = A. Fıstığı
385 Pisum sativum = Bezelye
386 Planoccoccus citri = Bağda unlu bit
387 Planococcus citri = Unlu bit
388 Plantago sp. = Sinotu
389 Plasmopara viticola = Bağ mildiyösü
390 Plasmopara viticola, Phytophthora infestans, Pseudoperonospora humuli = Mildiyö
391 Plodia interpunctella = Kuru meyve güvesi
392 Plusia gamma = Gamalı kelebek
393 Plutella maculipennis = Lahana güvesi
394 Poa annua = Buy
395 Poa annua = Salkım otu
396 Poa annua = Tavşan bıyığı
397 Podosphaera leucotricha = Elma küllemesi
398 Podosphaera leucotricha = Elmada külleme
399 Polinia pollini = Yarakoşnili
400 Polygonum convolvulus = Sarmaşık çoban değneği
401 Polygonum convolvulus, P. aviculare = Çoban değneği
402 Polygonum persicaria = Acem karabuğdayı
403 Polygonum sp. = Kadımalak
404 Polyphylla fullo = Haziran böceği
405 Polyphylla fullo = Manas
406 Portulaca oleraceae = Semizotu
407 Potamogeton natans = Kandıra
408 Potamogeton pectinatus = Su sümbülü
409 Potamogeton perfoliatus = Söğütotu
410 Potamogeton sp. = Dipotu
411 Poterium spinosum = Abdestbozan
412 Prays citri = Turunçgiller çiçek güvesi
413 Prays oleae = Zeytin güvesi
414 Prosophis stephaniana = Çeti
415 Prunus armeniaca = Kayısı
416 Prunus avium = Kiraz
417 Prunus domestica = Erik
418 Prunus persica = Şeftali
419 Pseudaulacapis pentagona = Dut kabuklu biti
420 Pseudocercosporella herpotrichoides, Rhizoctonia cerealis, Fusarium culmorum = Arpa ve buğdayda kökboğazı yanıklığı
421 Pseudomanas syringae pv. tomato = Domates bakteriyel benek hastalığı
422 Pseudomonas syringae = Hıyar köşeli yaprak lekesi
423 Pseudoperonospora cubensis = Hıyarda yalancı mildiyö
424 Pseudoperonospora cubensis = Yalancı mildiyö
425 Psylla pyri = Armut psillası
426 Psylla pyri = Armut yaprak piresi
427 Psylla pyricola, Empoasca sp. = Yaprak piresi
428 Pulvinaria floccifera = Çay koşnili
429 Punica granatum = Nar
430 Pyrenophora graminea = Yaprak çizgi hastalığı
431 Pyrus communis = Armut
432 Pythium pruni, alternaria sp., Fusarium sp., Sclerotinia sp. = Fidelerde çökerten
433 Pythium sp. = Çökerten
434 Pythium sp., Rhizoctonia sp., alternaria sp., Fusarium sp. = Domates fidelerinde çökerten
435 Quadraspidiotus perniciosus = Sanjose
436 Quadraspidiotus perniciosus = Sanjose kabuklu biti
437 Ranunculus arvensis = Düğün çiçeği
438 Raphanus sp. = Yabani turp
439 Recurvaria pistaciicola = İç kurdu
440 Recurvaria pistaslicola = Tomurcuk kurdu
441 Recurvaria pitaciacola = Yaprak iç güvesi
442 Reseda lutea = Muhabbet çiçeği
443 Rhagoletis cerasi = Kiraz sineği
444 Rhaphidopalpa foveicollis = Kavun kızıl böceği
445 Rhizoctonia sp., Fusarium sp., alternaria sp., Macrophomina sp. = Fide kök çürüklüğü
446 Rhizoctonia sp., Fusarium sp., Aspergillus sp. = Kökboğazı çürüklüğü
447 Rhizoglyphus echinopus = Çiçek soğanı akarı
448 Rhizoglyphus echinopus = Glayöl çiçek soğanı akarı
449 Rhynchites hungaricus = Gül hortumlu böceği
450 Rhynchospora sp. = Karaot
451 Rosa centifolia = Gül
452 Rosa sp. = Yabani gül
453 Rubus sp. = Böğürtlen
454 Rumex sp. = Labada
455 Ruphanus sativus = Turp
456 S. sclerotiorum = Lahana sclerotinia çürüklüğü
457 Saissetia oleae = Kara koşnil
458 Saissetia oleae = Zeytin kara koşnili
459 Salix sp. = Söğüt
460 Salsola kali = Sodaotu
461 Saperda populnea = Küçük teke böceği
462 Scandix pecten veneris, Gallium sp. = Dil kanatan
463 Scirpus maritimus = Deniz sazı
464 Scirpus mucronatus = Sandalye sazı
465 Sclerotinia laxa = Kiraz ve vişnede monilya
466 Sclerotinia linhartiana = Ayva monilyası
467 Sclerotinia sclerotiorum = Hıyarda beyaz çürüklük
468 Sclerotinia sp., Rhizoctonia sp., Pythium sp., alternaria sp., Fusarium sp. = Sebze fidelerinde kök çürüklüğü
469 Scolytus sp. = Kabuk yazıcı böcekleri
470 Scolytus sp. = Küçük kabuk yazıcı böcekleri
471 Senecio vernalis = İmam kavuğu
472 Senecio vulgaris = Kanarya otu
473 Septoria pistacina = Karazenk
474 Sesamia nonagrioides = Koçan kurdu
475 Sesamia sp. = Mısır koçan kurdu
476 Sesamum inducum = Susam
477 Setaria verticillate = Kirpidarı
478 Silene copoide = Sinekkapan
479 Sinapis arvenesis = Yabani hardal
480 Sinapis arvensis = Hardal
481 Sisymorium irio = Süpürgelik
482 Sitona crinitus = M. Hortumlu böceği
483 Sitona sp., Pachytychius hordei = Hortumlu böcek
484 Sitophilus granarius = Buğday biti
485 Sitophilus oryzae = Pirinç biti
486 Sitotroga cerealella = Arpa güvesi
487 Solanum malongena = Patlıcan
488 Solanum nigrum = Köpek üzümü
489 Solanum tuberosum = Patates
490 Sonchus arvensis = Eşek Marulu
491 Sorghum halepense = Kanyaş
492 Sorghum sp. = Tohumdan gelen geliç
493 Sparganothia pilleriana = Bağ pirali dürmece
494 Spargonatis pilleriana = Dürmece
495 Spergula arvensis = Kişnişotu
496 Sphaerotheca pannosa var. rosae = Gül küllemesi
497 Spherotheca pannosa = Şeftali küllemesi
498 Spinacia oleraceae = Ispanak
499 Spodoptera exiqua = Çizgili pamuk yaprak kurdu
500 Spodoptera exiqua = Çizgili yaprak kurdu
501 Spodoptera exiqua = Mısır çizgili yaprak kurdu
502 Spodoptera littoralis = Pamuk yaprak kurdu
503 Spodoptera littoralis = Prodenya
504 Spodoptera littoralis = Yaprak kurdu
505 Spodoptera sp., Mamestra sp., Plusia sp. = Yaprak kurtları
506 Stelaria media = Serçedili
507 Stellaria media = Sedefotu
508 Stephanitis pyri = Armut kaplanı
509 Stictocephalus bubalus = Kambur üçgen böceği
510 Streptomyces scabies = Patates uyuzu
511 Strophomorphus ctenotus = Maymuncuk
512 Synanthedon myopaeformis = Elma gövde kabuk kurdu
513 Synanthedon myopaeformis = Elma gövde kurdu
514 Synanthedon myopaeformis = Gövde kabuk kurdu
515 Syringopais temperatella = Ekin güvesi
516 T. urticae = İki benekli kırmızı örümcek
517 T. urticae = İki noktalı kırmızı örümcek
518 Tanymecus dilaticollis = Mısır maymuncuğu
519 Taphrina deformans = Şeftalide yaprak kıvırcıklığı
520 Taphrina deformans = Yaprak kıvırcıklığı
521 Taphrina pruni = Erik cep hastalığı
522 Tetranychus sp. = Kırmızı örümcekler
523 Tetranychus sp. = Pamukta kırmızı örümcekler
524 Tetranychus sp., Panonychus sp., Bryobia sp. = Meyve ağacı akarları
525 Tetranychus urticae = İki benekli örümcek
526 Tetranychus urticae = İki noktalı örümcek
527 Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Tetranychus cinnabarinus = Kırmızı örümcek
528 Tetranychus viennensis = Akdiken akarı
529 Thaumetapoea pityocampa = Çam kese böceği
530 Thaumetopea pityocampa = Çam kese tırtılı
531 Thaumetopoea solitaria = Fıstık göz kurdu
532 Theresimima ampelophaga = Bağ göz kurdu
533 Thlapsi arvense = Akçaçiçeği
534 Thlapsi arvense = Tarla akçaçiçeği
535 Thrips sp., Anophothrips vitis, Drepanothrips reuteri, Heplothrips sp. = Bağ thripsleri
536 Thrips tabaci = Thrips
537 Thrips tabaci = Tütün thiripsi
538 Tilletia sp. = Sürme
539 Toxoptera aurantii = Siyah yaprak biti
540 Toxoptera aurathii = Turunçgiller siyah yaprak biti
541 Tribolium confusum = Kırma biti
542 Tribulus terrestris = Demir dikeni
543 Tripos concriformis = Tepegöz
544 Triticum aestivum = Buğday
545 Triticum sp. = Kendi gelen buğday
546 Triticum sp., Hordeum, sp. = Kendi gelen hububat
547 Tylenchulus semipenetrans = Turunçgil nematodu
548 Typha latifolia = Hasırotu
549 Uncinula necator = Bağ küllemesi
550 Uncinula necator, Sphaerotheca pannosa, Erysiphe cichoracearum, S.fuliginea = Külleme
551 Urocystis cepulae = Soğanda sürme
552 Uromyces dianthi = Karanfil pası
553 Uromyces dianthi, Phragmidium sp. = Pas
554 Uromyces phaseol = Fasulyede pas
555 Uromyces phaseoli = Fasulye pası
556 Urtica urens = Isırgan otu
557 Ustilago hordel = Kapalı rastık
558 Ustilago nigra = Yarıaçık rastık
559 Ustilago nudo hordei = Açık rastık
560 Ustilago sp. = Rastık
561 Ustilago sp. = Rastık hastalıkları
562 Ustilago sp. = Yarıaçık ve kapalı rastık
563 V. inaequalis, V. pirina = Elma ve armutta kara leke
564 Vaccaria pyramidata = Arap baklası
565 Ventura pirina = Armutta karaleke
566 Venturia inaequalis = Elmada karaleke
567 Venturia inaequalis = Karaleke
568 Venturia inaequalis var. eriobotryae = Yeni dünyada kara leke hastalığı
569 Veronica sp. = Yavşan otu
570 Vicia sp. = Uyuzotu
571 Vicia sp. = Yabani bakla
572 Vicia sp. = Yabani fiğ
573 Viedemannia orientalis = Tüylü ballıbaba
574 Viscum album = Ökse asalak otu
575 Vitis vinifera = Bağ
576 Vitis vinifera = Üzüm
577 Warehouse pests = Ambar zararlıları
578 X. campestris, P. syringae = Fasulye adi yaprak ve hale yanıklığı
579 X. campetris pv. vesicatoria = Bakteriyel leke hastalığı
580 Xanthium macrocarpum, Turgenia latifolia = Pıtrak
581 Xanthium sp. = Domuz pıtrağı
582 Xanthium stromonium = Büyük domuz pıtrağı
583 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria = Domates bakteriyel leke hastalığı
584 Xanthomonas malvacearum = Köşeli yaprak leke hastalığı
585 Xiphinema sp. = Kamalı nematod
586 Xyleborus dispar = Dalkıran
587 Zabrus melancholicus = Ekin kambur böceği
588 Zabrus melancholicus = Zabrus
589 Zea mays = Mısır
590 Zeuzera pirina = Sarı ağaç kurdu
591 Zeuzera pyrina = Ağaç sarı kurdu